Begäran om registerutdrag

Fyll i formuläret för att få en blankett för begäran om registerutdrag skickad till dig. Blanketten skickas med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Det gör vi för att säkerställa din identitet.

OBS! Riksbyggens registerutdrag omfattar enbart personuppgifter som Riksbyggen behandlar om dig som så kallad personuppgiftsansvarig. Om du till exempel är boende i en bostadsrättsförening kommer inte de uppgifter vi behandlar om dig på uppdrag av föreningen att finnas med. Du får vända dig till föreningen om du vill få del av sådana uppgifter.

De personuppgifter du lämnar nedan kommer Riksbyggen ekonomisk förening att behandla för att hantera din begäran om registerutdrag. Behandlingen sker med stöd av den lagliga grunden rättslig förpliktelse. Du kan läsa mer om hur Riksbyggen behandlar personuppgifter och dina rättigheter som registrerad i vår integritetspolicy.

Uppgifter om dig som registrerad:

Ange förnamn:
Ange efternamn:
Ange personnummer/samordningsnummer:

Med vänlig hälsning
Riksbyggen ekonomisk förening