Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

.

Integritetspolicy

Personuppgifter om registrerade användare

Det är mycket viktigt för oss på Riksbyggen att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i olika sammanhang. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehörig användning. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen.

Med personuppgifter avses även så kallade IP-adresser och cookies. IP-adresser och cookies rensas efter 3 år.

Registrering av IP-adresser

När du besöker riksbyggen.se sker en automatisk registrering av aktuell IP-adress för mätning av besöksfrekvens och statistik.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Riksbyggen ekonomisk förening är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum. Riksbyggen har till personuppgiftsombud utsett juristen Camilla Alm-Eriksson.

Registerutdrag och rättelser

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Riksbyggen kan du begära detta skriftligen på nedanstående adress. Detsamma gäller om du anser att en personuppgift om dig är fel eller missvisande.

Riksbyggen ekonomisk förening
Att: Camilla Alm-Eriksson 
106 18 STOCKHOLM