Riksbyggen ger dig trygghet genom hela affären

Funderar på att byta bostad men känner dig osäker affären? Kanske är du orolig för försäljningen av din nuvarande bostad? När du köper en nyproducerad bostad av Riksbyggen omfattas du av vår Trygghetsfilosofin som ger dig ekonomisk trygghet i ditt bostadsköp.

Vår Trygghetsfilosofi ger ett ekonomiskt skydd för dig om något oförutsett händer. Vi hjälper dig ekonomiskt om du inte lyckas sälja din bostad, blir sjukskriven eller arbetslös. Det ska kännas tryggt för dig att köpa, flytta in i och äga din nya bostad.

Ett bostadsköp är en stor affär. Vi vill att man ska känna sig trygg när man köper bostad av oss, och vårt trygghetsprogram stöttar dig vid oväntade händelser längs resan, säger Tobias Dysenius, Försäljnings- & Affärsutvecklingschef på Riksbyggen Bostad.

Trygghet vid dubbla boende

Trygghetsfilosofin omfattar hjälp om köparen inte fått sin nuvarande bostad såld innan tillträdet på den nya bostaden, Då har man rätt att skjuta fram sitt tillträde i upp till tre månader. Du kan också ansöka om fria månadsavgifter i upp till 12 månader om din bostad inte blir såld.

Trygghet vid sjukskrivning eller arbetslöshet

Trygghetsfilosofin ger ett ekonomiskt skydd om du blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös och täcker då upp så att du inte behöver betala din månadsavgift i upp till 12 månader efter tillträde.

Trygghet vid svår kritisk sjukdom eller dödfall

Om något allvarligt händer dig eller någon i din familj, till exempel dödsfall eller svår kritisk sjukdom, har du möjlighet att frånträda köpet utan skadestånd, fram till inflyttningsdagen.

Extra förmånligt för Förtursmedlemmar

Om du är Förtursmedlem har du dessutom en utökad Trygghetsfilosofi som kan ge dig fria månadsavgifter i ytterligare 12 månader vid ovanstående situationer, totalt upp till 24 månader.

De här delarna skapar en ökad trygghet i köpet. När man sedan flyttar in och blir boende i en Riksbyggenförening så har vi har generösa garantiregler på det som finns i bostaden. Vi är själva förvaltare under en femårsperiod, och eftersom vi har varit med från början av husets uppförande och tagit fram underhållsplaner så kan vi huset utan och innan. Bostadsrättsföreningen ska ha en god funktionalitet, en god ekonomi och en bra hållbarhet under en lång tid.

I Riksbyggens Trygghetsfilosofi ingår alltid:

  • Fem års garanti vid nyproduktion och ombyggnation.
  • Vi stannar kvar och förvaltar i minst fem år.
  • Vi kan huset utan och innan, vilket gör att vi har god kunskap om skötsel, underhåll och utveckling.
  • Föreningarna har god ekonomisk stabilitet och tydliga underhållsplaner.
  • Kundservice som är öppen dygnet runt.
  • Styrelsen i bostadsrättsföreningen har ett nära samarbete med Riksbyggen där vi bistår med en styrelseledamot för att stötta och delge kunskap i styrelsearbetet.
  • Köparen får personlig vägledning genom hela köpprocessen
  • Om inte alla lägenheter är sålda när en ny förening startar, så köper Riksbyggen de lägenheterna och garanterar föreningens intäkter.