Är det bättre att återanvända eller återvinna?

Vi svenskar är duktiga på att återvinna. Men det är inte alltid helt lätt att veta vad som egentligen är bäst för miljön och vad som ska prioriteras när man behöver göra sig av med saker. EU har därför tagit fram ett direktiv som kallas Avfallstrappan eller "Avfallshierarkin". Direktivet styr hur avfallet i Sverige ska tas omhand och förhoppningsvis också minska mängden avfall i omlopp.

Trappan ser ut som följer:

  1. Minimera - Förhindra att avfall skapas. Jorden räcker inte till för allt som vi konsumerar och sedan slänger. Därför är första steget i avfallstrappan att fundera på, behöver jag detta? Det bästa avfallet är det som aldrig skapas!
  2. Återanvända - Det produkten eller materialet som redan finns ska återanvändas. Det kan handla om att köpa/skänka till second hand. Här kan du läsa mer om hur du kan återanvända produkter eller material.
  3. Återvinna - När det inte är möjligt att återanvända produkten eller materialet ska det enligt avfallstrappen återvinnas. Detta görs t.ex. genom miljöhus vid ditt boende, det handlar bland annat om tidningar, förpackningar men också kompostering. Tänk på att ditt avfall inte behöver vara skräp, sortera det ordentligt så kan det skapa nya saker! Här kan du läsa mer om hur du kan skapa återvinningsstationer i ditt hem.
  4. Utvinna energi - Om materialet inte går att återvinna genom att källsortera eller kompostera ska det förbrännas genom ett kraftvärmeverk eller värmeverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.
  5. Deponera - Det sista steget i avfallstrappan är deponering, det vill säga lägga på soptipp/deponi. Detta steg bör alltid undvikas då detta är avfall som ska ut ur kretsloppet som inte går att hantera på ovanstående steg.

Om du vill läsa mer och testa hur duktig du är på att ta hand om ditt avfall finns Miljöskolan.