Cykla mera

En bostadsrättsförening kan göra många saker för att få de boende att cykla mer. Både för hälsan och miljön. Börja med att fixa och rensa bort gamla cyklar i cykelrummet. Kanske vill ni skaffa en cykelpool, där till exempel alla kan låna en lådcykel till affären.

Visste du att hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer? Om vi kan ersätta en del av dessa kilometer med cykelresor och promenader har det stor betydelse för miljön. Dessutom förbättras hälsan av att cykla eller gå i stället för att åka bil. För en inaktiv person i medelåldern kan fem kilometer cykling om dagen halvera risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Rensa cykelrummet

Ett första steg är att få ordning i cykelrummet. Rensa bort trasiga och oanvända cyklar som bara står och tar plats. Ordna med bra cykelställ med låsmöjligheter och laddstationer till elcyklar.

Om ni vill rensa ut cykelrummet är det viktigt att informera alla boende i god tid. Berätta att alla måste märka sina cyklar med namn och lägenhetsnummer. Skriv datum för när ni kommer ta bort omärkta cyklar. Efter att omärkta cyklar samlats in måste ni behålla dem i tre månader innan ni kan lämna dem vidare. Lämna gärna cyklarna till välgörenhet eller annat gott ändamål.

Skaffa lådcykel

En lådcykel är ett utmärkt alternativ till bilen. Den kan användas för storhandling, barnhämtning eller söndagsutflykter. Fundera över vad era behov är och hur ni vill använda en lådcykel. Kontakta en återförsäljare och beskriv era behov. Bestäm hur den ska förvaras, servas och hur utlåningen ska gå till. Kanske har ni ett bokningssystem för tvättstugan som kan användas?

Skaffa cykelpool

En cykelpool innebär att alla boende i föreningen kan låna cyklar. Det är ett hälsosamt alternativ till andra transportmedel. Det är dessutom ett attraktivt säljargument för en mäklare. 

Med en cykelpool i föreningen har alla boende tillgång till flera olika cyklar. Det kan till exempel vara elcyklar och ellådcyklar. Ni kan få hjälp med allt från att se över era behov och leverans av cyklar till service och underhåll av cyklarna. Vi kan hjälpa din förening att starta upp en cykelpool.

Servicedag eller egen verkstad

Ett tips är att årligen anordna en cykelservicedag på gården. Då kan de boende få sina cyklar servade, antingen utan kostnad eller till ett rabatterat pris. Kombinera till exempel med korvgrillning eller annan social aktivitet. Eller finns det möjlighet att skapa en gemensam cykelverkstad i föreningen? Där kan de boende laga och serva sina cyklar när de behöver det.

Cykelutmaning

Samla ihop grannarna och starta en cykelutmaning, den som cyklar flest kilometer under en viss tidsperiod vinner. Bostadsrättsföreningen kan bidra med priser till vinnaren.

Flera tips som kan öka intresset för att cykla

  • Installera en cykelpump i närheten av cykelrummet.
  • Se till att det är god belysning och känns tryggt att ta sig till och från cykelrummet.
  • Se till att det finns tillräckligt många cykelställ och att de är i bra skick.
  • Dela ut cykelreflexer/lampor/batterier någon gång per år.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!