Vill din bostadsrättsförening producera egen el?

Bostadsrättsföreningen Nyköpingshus 15 är självförsörjande av el halva året, tack vare solceller på taket. Det bidrar både till bättre ekonomi och miljö. För att installera anläggningen tog de hjälp av Riksbyggen som skötte allt. – De har den kunskap som krävs för en bra slutprodukt, säger Lars Sundin, styrelsemedlem.

På taket till trevåningshusen i Brf Nyköpingshus 15 i centrala Nyköping sitter en solcellsanläggning på närmare 1 500 kvadratmeter. Den första etappen om 800 kvadratmeter stod klar 2015 och i våras kompletterades den med ytterligare en på 700.

Drivkraften till att installera solceller var både ekonomi och miljö och medlemmarna i föreningen har helhjärtat stöttat investeringen. Med hjälp av solenergin kommer föreningen årligen att minska sina koldioxidutsläpp med 90 000 kg, vilket motsvarar 305 nyplanterade träd.

– Fördelen med solcellerna är både miljömässiga signaler till medlemmarna men även ekonomiskt betyder det en hel del. Det är svårt att rangordna det ena som viktigare än det andra, säger Lars Sundin, styrelsemedlem i föreningen.

Sparar närmare 400 000 kronor om året

Rent ekonomiskt har föreningen sparat runt 180 000 kronor per år i minskade kostnader sedan 2015, med en produktion på cirka 11 5000 kilowattimmar (kWh). Några siffror från årets produktion med det utbyggda systemet har de ännu inte fått, men det maximala uttaget är 240 000 kWh och enligt beräkningar kommer de att spara närmare 400 000 kronor om året i minskade elinköp.

– De är självförsörjande från april till september. Det är väldigt häftigt, säger Johan Wagner, projektchef på Riksbyggen. 

Riksbyggen har tagit beslut om att installera solceller i all nyproduktion av hus, och de hjälper även föreningar i befintliga byggnader att installera solceller som i det här fallet – ett område som växer.

– Solceller har ökat väldigt mycket, framförallt efter att vi byggde anläggningen på Nyköpingshus 15. Det ger ringar på vattnet direkt och nu har jag fyra föreningar som jag håller på att projektera för solceller. Jag upplever att vi ligger i framkant här nere i Nyköpingsområdet, säger Johan Wagner.

Enkelt att bli självförsörjande

Även föreningen har märkt av det stora intresset. – Från andra föreningar har det varit väldigt stort. Inte bara i Nyköping utan även längre ut i landet, då detta är Riksbyggens största solcellsanläggning i Sverige – än så länge, säger Lars Sundin.

Flerbostadshus lämpar sig väldigt bra för solceller då takytan ofta är stor, och det är inte svårt att bli självförsörjande under sommarhalvåret. – Om en förening ska bygga om taket och vi monterar solceller samtidigt så betalar solcellerna egentligen omläggningen av taket eftersom du får en inkomst av solcellerna i minskat elinköp. Det får du ju inte av att bara renovera taket, säger Johan Wagner.

Riksbyggen skötte allt

För Riksbyggen är det en självklarhet att hjälpa sina föreningar med arbetet. – Hållbarhetsaspekten är jätteviktig för oss, att vi kan ta vara på den energi som bara finns där och som egentligen inte är speciellt dyr. Och signalen det ger – att vi hänger med i utvecklingen – är viktig, säger Johan Wagner.

Brf Nyköpingshus 15 använde sig av Riksbyggens ombyggnadsavtal för genomförandet vilket innebär att Riksbyggen tar helhetsansvar för utredning, projektering, byggledning, arbetsmiljö och garantitid. Föreningen har inte behövt göra något mer än att ta beslutet att satsa på solceller.

– En så stor och invecklad installation klarar inte styrelsen att upphandla och driva själv då vi är lekmän. Riksbyggen har den kunskap, med sina experter på solenergiinstallationer och byggledning, som krävs för en bra slutprodukt. Det var bra att de skötte allt från förfrågan till slutbesiktning av färdigställd anläggning. De är en stor aktör i jämförelse med en enskild BRF, säger Lars Sundin.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!