Dela bil med dina grannar

Brf Viva ligger på Guldheden i Göteborg och består av 132 lägenheter. Fastigheten stod klar 2018 och har byggts utan parkeringsplatser för egna bilar, men istället har de boende tillgång till en bred fordonspool. Det innebär att de kan utnyttja bilar och elcyklar när de vill och behöver.

Brf Vivas fordonspool består av tre elbilar, fyra elcyklar och tre ellastcyklar. De kan alla boende hyra. Det finns också gott om cykelparkeringar och en cykelbro från gatan vilket gör att man cyklar rakt in till cykelparkeringen. Det finns även en cykelverkstad där medlemmarna kan serva sina cyklar eller anordna cykelservice för medlemmarna. 

Elias Gröndal, som är styrelsemedlem men också boende och flitig användare av både bil- och cykelpool, berättar att de främsta framgångsfaktorerna med att ha en bilpool är att den är lättillgänglig, enkel, prisvärd och framförallt något som alla medlemmar är överens om ska finnas.  

Bilpoolsleverantören sköter allt

Att handla upp vilken leverantör och få avtalet på plats var den största arbetsinsatsen för styrelsen men när det väl är på plats sköter bilpoolsleverantören allt som har med bilarna att göra, berättar Elias 

Our Green Car är leverantör av bil- och cykelpoolen och arbetar kontinuerligt med föreningens styrelse för att lyckas ha rätt antal och rätt typ av bilar och elcyklar i poolen för den efterfrågan som finns hos medlemmarna. Detta görs bland annat med hjälp av att utvärdera statistik och feedback från användarna. Our Green Car ser också till att fordonen är hela, rena och säkra genom att till exempel en gång/månad städa bilarna och se till att de servas med rätt intervall. 

Nya boende informeras

När det flyttar in nya medlemmar finns all information om hur fordonspoolen fungerar i bopärmen. Elias berättar också att bilpoolen är ett säljargument för mäklare när lägenheter i föreningen läggs ut till försäljningIstället för att upplåta yta till asfalterade parkeringsplatser har den ytan använts till gemensamma utrymmen som alla medlemmar kan använda, till exempel utegym, planteringarorangeri, distansarbetsplatser och lekyta 

Hur mycket bilarna och cyklarna används beror på om det är helg eller vardag, vinter eller sommar, men det är tydligt att användandet ökar

Varför bilpool?

  • Du slipper binda upp dig med höga kostnader för egen bil och betalar bara för den tid som bilen verkligen används.
  • Du slipper ordna och stå för försäkring, besiktning, underhåll, service, parkering och tvätt då detta brukar ingå i bilpoolen.
  • Du får köra moderna, välutrustade och trafiksäkra bilar.
  • Du minskar sannolikt antalet korta resor och sparar både pengar och miljö. 
  • De flesta poolbilar är miljöbilar och har dessutom en lägre bränsleförbrukning och bättre avgasrening.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!