Skapa trygghet med Grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod som grannar kan använda för att göra bostadsområdet mindre attraktivt för brottslingar. Brf Uppsalahus 14 består av 303 lägenheter. De införde grannsamverkan 2019 med målet att skapa en tryggare miljö.

Brf Uppsalahus 14 arbetar aktivt med Grannsamverkan. De har nio engagerade boende som är kontaktombud. Som kontaktombud får de information direkt från polisen om vad som händer i området. De är extra uppmärksamma på avvikande händelser inom området. De har skyltat upp med Grannsamverkan på alla infarter till gårdarna och delat ut information till de boende. 

Föreningen hade planerat ett informationsmöte med polisen för de boende, för att få större uppslutning till Grannsamverkan. Tyvärr kom Corona i vägen, men föreningen planerar en ny träff så snart det går. 

– Våra förväntningar med införandet av Grannsamverkan i föreningen var att få mer gemenskap mellan grannar. Men också mer uppmärksamhet på avvikande händelser i området, säger Staffan Hagelin Gille, som är styrelseledamot i föreningen. 

Genom Grannsamverkan har föreningen blivit mer uppmärksam på avvikande händelser. De har också fått tätare kontakt med polisen, vilket varit värdefullt.

Om Grannsamverkan

  • Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod. Den innebär att alla grannar ökar sin uppmärksamhet och kunskap om hur föreningen kan skydda sig mot brottslig verksamhet.
  • Grannsamverkan avskräcker och försvårar för inbrottstjuvar och andra brottslingar.
  • Målet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och därmed skapa mer trygghet och trivsel i bostadsområdet.
  • Grannsamverkan organiseras så att en kontaktperson i föreningen kontaktar polisen. Kontaktpersonen agerar sen länk mellan polis och förening.
  • Kontaktpersonen får sedan löpande information om grannsamverkan och om hur inbrott och andra brott kan förebyggas. Informationen sprider de sedan vidare till de boende. 
  • Forskning visar att brottsligheten i områden som har infört grannsamverkan har minskat med i genomsnitt 36 procent.
  • Grannsamverkan finns även som app och är ett bra hjälpmedel för er som vill starta Grannsamverkansområden och snabbt få kontakt. På samverkanmotbrott.se kan du läsa mer om grannsamverkan.