Nyttja naturens gratistjänster

Naturen erbjuder oss många gratistjänster. Och när vi nyttjar dem bidrar vi samtidigt till den biologiska mångfalden. Vilka ekosystemtjänster använder er bostadsrättsförening?

Naturens gratistjänster

Vi arbetar hela tiden för att kunna bedriva ett mer effektivt hållbarhetsarbete. Se vår film om ekosystemtjänster, som är nyttor som naturen skapar för oss alla.

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som naturen tillhandahåller och som vi är beroende av. Det kan handla om produkter som träråvaror eller tjänster som att minska buller, pollinering av växter och luft- och vattenrening. Er bostadsrättsförening kan vara med och påverka och nyttja naturens gratistjänster.

Exempel på ekosystemtjänster

  • Träden tar upp koldioxid 
  • Trädens rötter hjälper marken att inte erodera
  • Träden är hem åt fåglar, kryp och insekter
  • Buskar och blommor ger föda åt bin, humlor och fjärilar, som i sin tur är nödvändiga för pollinering
  • Organiskt material, som lövrester och beskurna buskar och träd, kan komposteras och bli jord igen

Använd lövrester och annat organiskt material 

Använd organiskt material smart och dra nytta av det som naturen ger oss gratis. När buskar och träd beskärs och perenner klipps ner skapas organiskt material som vanligtvis fraktas bort och komposteras någon annanstans.

Samtidigt behöver era odlingsjordar skötas om och berikas med organiskt material och näring. Allt eftersom växterna spirar och maskarna bryter ner det organiska materialet i jorden.

Så istället för att ta bort det organiska material som uppstår vid exempelvis vårstädning, låt det brytas ner i rabatterna eller i en kompost för att sedan återföras i form av jord.

Fler sätt att bidra till biologisk mångfald

Det finns mycket mer som både du själv och din bostadsrättsförening kan göra för att bidra till den biologiska mångfalden.

  • Starta insektshotell och sätta upp fågelholkar.
  • Anlägga odlingslotter.
  • Ta del av våra tips för odling på balkongen, som också bidrar till den biologiska mångfalden. Skapa en egen grön oas på balkongen.
  • Om er förening planterar växter, tänk på att välja växter som är typiska för landskapet för att gynna inhemska arter. Undvik invasiva arter. Tänk också på att ha blommande örter, buskar och träd, De erbjuder föda för våra pollinerare under hela säsongen.

Här hittar du fler hållbara tips!