Är det bättre att återanvända eller återvinna?

Vi svenskar är duktiga på att återvinna. Men det är inte alltid helt lätt att veta vad som egentligen är bäst för miljön och vad som ska prioriteras när man behöver göra sig av med saker. EU har därför tagit fram ett direktiv som kallas "Avfallstrappan" eller "Avfallshierarkin". Direktivet styr hur avfallet i Sverige ska tas om hand och förhoppningsvis också minska mängden avfall i omlopp.

Avfallstrappan

  1. Minimera - Förhindra att avfall skapas. Jorden räcker inte till för allt som vi konsumerar och sedan slänger. Därför är första steget i avfallstrappan att fundera på, behöver jag detta? Det bästa avfallet är det som aldrig skapas.

  2. Återanvända - Den produkt och det material som redan finns ska återanvändas. Det kan exempelvis betyda att köpa och sälja/skänka via second hand. Eller via en byteshylla i bostadsrättsföreningen. Det du själv inte behöver längre kan någon annan vara intresserad av.

  3. Återvinna - När det inte är möjligt att återanvända produkten eller materialet ska det återvinnas. Det görs till exempel genom en återvinningsstation/ett miljöhus vid ditt boende, eller kommunala återvinningsstationer. Det handlar bland annat om tidningar, förpackningar men också kompostering. Tänk på att ditt avfall inte behöver vara skräp, sortera det ordentligt så kan det skapa nya saker. Om hur du kan skapa återvinningsstationer i ditt hem.

  4. Utvinna energi - Om materialet inte går att återvinna genom att källsortera eller kompostera ska det förbrännas genom ett kraftvärmeverk eller värmeverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.

  5. Deponera - Det sista steget i avfallstrappan är deponering, det vill säga lägga på soptipp/deponi. Det bör alltid undvikas så långt det är möjligt då det måste ut ur kretsloppet, om det inte går att hantera på ovanstående sätt.