Tilläggstjänster Ekonomisk förvaltning

Våra tilläggstjänster kan både spara pengar åt föreningen och ge stöd åt styrelsen. Med individuell debitering av el, värme och vatten kan föreningen sänka förbrukning med upp till 20 procent. Här finns även ekonomitjänster för inkasso, bokföring och bredband, telefoni och tv.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

Välj fritt en eller flera tjänster:

Tilläggstjänsterna finns tillgängliga för din bostadsrättsförening om ni redan använder vår tjänst Teknisk förvaltning eller Ekonomisk förvaltning.

 • Bredband, telefoni och tv
 • Egen anställd personal
 • Flerårsbudget
 • Individuell mätning och debitering
 • Inkasso
 • Kontraktshantering och uthyrning
 • K3-redovisning
 • Oäkta förening

Brett tjänsteutbud som sänker kostnader

I våra tilläggstjänster hittar du ett brett utbud av tjänster som underlättar ditt arbete, sparar pengar och ökar trivseln i din förening. För att välja tilläggstjänsterna inom Ekonomisk förvaltning krävs grundtjänsten Ekonomisk förvaltning.

Personliga möten
Avlastar styrelsen
Digitala processer
Specialister på fastighetsförvaltning
Tryggt och bekvämt

Individuell debitering sänker kostnader

När avgiften för el, värme och vatten fördelas lika oavsett förbrukning, då finns inget incitament att vara sparsam. De flesta vill kunna påverka sina egna boendekostnader. För el, värme och vatten finns en besparingspotential på 3500 kronor per år för ett genomsnittligt hushåll. Tjänsten Individuell mätning och debitering avläser förbrukningen i varje lägenhet och fördelar kostnaderna på månadsavin. Initialt finns en kostnad för avläsningsutrustning, en investering som betalar sig på kort tid. Därefter betalas endast en administrativ kostnad. Individuell mätning kan minska den totala energianvändningen med upp till 20 procent i en fastighet.

K3-redovisning

Du får ett förslag till bokslut i enlighet med K3-regelverket.

Lönehantering

I tjänsten ingår utbetalning av löner och semesterlöner till anställd personal i enlighet med löneavtal, även betalning för arbete på fastigheter som omfattas av entreprenad.

Korrekta kontrakt

Vi sköter kontraktsskrivning och köhantering för hyresobjekt som till exempel lägenheter, lokaler, garage och parkeringsplatser. Hyreskontrakt och arrendeavtal upprättas enligt gällande normer och lagar.

Förmånligare bredband, telefoni och tv

Via Riksbyggens förmånliga avtal med Tele2 erbjuder vi TV med stort utbud, snabbt stabilt bredband och bra telefoni. I avtalet får alla boende ett baspaket. För den som vill ha ännu snabbare bredband och fler kanaler går det enkelt att välja i Tele2s stora utbud. Avtalet tecknar ni med Tele2. Därefter kan Riksbyggen avisera avgiften till de boende i föreningen genom ett tillägg till ordinarie avtal om avisering av månadsavgifter.

Bättre koll med flerårsbudget

Vi upprättar förslag till flerårsbudget för intäkter och kostnader.

Inkasso när betalningen uteblir

Vi säkerställer era intäkter genom att vi bevakar att betalning sker och sköter inkassohanteringen om betalningen uteblir.

Vi kan reglerna för oäkta föreningar

En del föreningar uppfyller inte kriterierna för att klassas som en bostadsrättsförening. De brukar kallas oäkta föreningar. Det kan bero på att bostadsrättsföreningen har för stor andel lokaler som används som butikslokaler eller kontor. För en bostadsrättsförening som anses oäkta gäller andra skatteregler både för föreningen och boende. Vi hjälper oäkta föreningar att följa gällande skatteregler.

Med tjänster som Flerårsbudget får ni den överblick som krävs för att investera i hållbar teknik som laddstolpar till elbilar, solceller eller åtgärder för effektivare energianvändning. Med tjänsten Individuell mätning och debitering av el känner medlemmarna att det lönar sig att vara sparsamma med kall- och varmvatten. Något som kan minska förbrukningen med upp till 20 procent. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert