Ekonomisk förvaltning för din bostadsrättsförening

Riksbyggen erbjuder ekonomisk förvaltning, redovisnings- och finansieringstjänster som säkerställer korrekt och effektiv hantering av fastighetens ekonomi hela vägen från avisering till bokslut.

Kontakta oss

Ekonomisk förvaltning är ett viktigt arbete i en föreningen och en förutsättning för långsiktighet och hållbarhet. En bostadsrättsförening som har koll på sin ekonomi är en trygg förening. När siffrorna är i ordning blir det lättare att få en överblick och att skapa en bra boendemiljö för alla medlemmar.

Vi erbjuder även ekonomisk förvaltning på distans. 

Få koll på ekonomin med vår ekonomiska förvaltning

Med en ekonom som är specialiserad på bostadsrättsföreningars ekonomi kan ni vara säkra på att er förening har en expert vid er sida som gör det bästa för er förening när det gäller den ekonomiska förvaltningen. Med struktur och kontinuitet och hjälp av en ekonomisk förvaltare kan till exempel avgiftsnivåerna justeras kontrollerat och oförutsedda avgiftshöjningar undvikas.

Riksbyggens specialiserade BRF-ekonomer hjälper er med all ekonomisk förvaltning som har med föreningen att göra. Löpande redovisning, månadsavisering, årsbokslut eller juridik – ni får det stöd ni behöver så att allting blir gjort på rätt sätt och i rätt tid.

Beroende på er förenings behov kan ni enkelt välja om ni vill köpa hela eller delar av den ekonomiska förvaltningen. Det viktiga är att din förening har kontrollen och överblicken ni behöver för att kunna bo och trivas i er förening.

Utifrån era behov och önskemål sätter vi ihop en kombination av följande delar till er förening:

Vill du veta mer om vår förvaltning för brf?

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik