Ekonomisk förvaltning

Med ekonomisk förvaltning av Riksbyggen får styrelsen hjälp att skapa en stabil ekonomi som förvaltas effektivt i enlighet med lagar och förordningar. En helhetslösning på allt från budget och årsredovisningar till att räkningar betalas i tid och bokförs rätt. Tryggt och bekvämt för både styrelse och medlemmar.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

I grundtjänsten ekonomisk förvaltning ingår:

 • Andrahandsuthyrning
 • Arvoden
 • Bokslut och årsredovisning
 • Budget
 • Ekonomiadministration
 • Ekonomisk rådgivning
 • Hyres- och avgiftsadministration
 • Likviditetsplacering
 • Lånehantering
 • Prognos och uppföljning
 • Skatt och deklaration
 • Överlåtelsehantering

Trygg helhetslösning för föreningens ekonomi

Tjänsten Ekonomisk förvaltning ger din styrelse tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för att löpande och långsiktigt ta hand om ekonomin i din bostadsrättsförening, samfällighet eller kooperativ förening. Du får hjälp av ekonomer som arbetar lokalt som du träffar i riktiga fysiska möten och som är specialiserade på fastighetsförvaltning. Ett nära samarbete som förenklar din vardag. Grundtjänsten innehåller budget och löpande bokföring såväl som hantering av skatt, lån, betalningar och årsbokslut. Den hjälper samtidigt din styrelse att leva upp till sitt ansvar att lagar och myndighetskrav följs.

Helhetslösning
Personliga möten
Digitala processer
Specialister på fastighetsförvaltning
Tryggt och bekvämt

Allt från bokföring till bokslut

I tjänsten ingår allt från löpande bokföring och kassafunktion till bokslut och årsredovisning. Exempelvis underlag för revision, moms, deklarationer med mera. Och naturligtvis att årsredovisningen är klar till årsstämman.

Budget i god tid

I budgeten läggs planen för det kommande året med kostnader, renoveringar, underhåll, låneläge och beredskap för oförutsedda händelser. Vi gör budgeten i god tid till det kommande verksamhetsåret.

Hjälper dig att följa lagen

Vi på Riksbyggen sköter din bokföring enligt lagar och förordningar. In- och utbetalningar hanteras, bluffakturor sorteras bort, leverantörsfakturor konteras och godkänns för att sedan attesteras av dig innan vi ser till att de blir betalda i rätt tid. Du får löpande rapportering över det ekonomiska läget.

Skatt betalas i tid

Vi på Riksbyggen ser till att betalning sker i tid av skatter, arbetsgivaravgifter och eventuell kvarskatt och att deklaration lämnas in i tid.

Ökade ränteintäkter

Ofta finns det pengar på kassakontot som inte behövs omedelbart, så kallad överlikviditet. Vi ser till så att pengarna på kassakontot räcker till för att betala fakturorna i tid samtidigt som överskottet placeras och genererar ökade ränteintäkter.

Bättre villkor på lånen

Räntekostnaden för lån är ofta den enskilt största kostnaden i en bostadsrättsförening. Riksbyggen håller koll på era lån, omförhandlar befintliga lån och tar upp nya lån vid till exempel större renoveringar.

Genom att jämföra offerter från olika banker skapar vi bättre villkor. Med jämna mellanrum gör vi på Riksbyggen gemensamma låneupphandlingar för flera bostadsrättsföreningar och kan då förhandla fram ännu förmånligare villkor för din bostadsrättsförening.

Riksbyggen sköter hyresavier och arvoden

Vi ser till att medlemmar och hyresgäster får sina hyres- och avgiftsavier i tid. Om ni har arvoderad personal eller betalar ersättningar till förtroendevalda ser vi till att de får rätt belopp i rätt tid.

Smidig överlåtelse digitalt

När någon ska flytta in tar Riksbyggen tar hand om hela den juridiska proceduren tills den nya ägaren är godkänd i föreningen. Här ingår även pantförskrivningar, kontrolluppgifter och andrahandsuthyrningar. Överlåtelsehandlingar och medlemskapsansökningar hanteras smidigt helt digitalt.

Ekonomisk rådgivning

Riksbyggen erbjuder omfattande rådgivning i ekonomiska frågor. Kontakta oss, så tar vi fram ett upplägg som passar just ditt behov.

Ekonomisk förvaltning på distans

Visste du att vi även erbjuder ekonomisk förvaltning på distans?

Välj fritt mellan en eller flera tilläggstjänster

I våra tilläggstjänster hittar du ett brett utbud av tjänster som underlättar ditt arbete, sparar pengar och ökar trivseln i din förening. För att välja tilläggstjänsterna inom Ekonomisk förvaltning behöver ni ha grundtjänsten Ekonomisk förvaltning.

Bredband, telefoni och tv

Förmånligt avtal via Tele2 på stort TV-utbud, snabbt stabilt bredband och bra telefoni. Tillägg Ekonomisk förvaltning Brf >

Egen anställd personal

Utbetalning av löner och semesterlöner enligt avtal. Tillägg Ekonomisk förvaltning Brf >

Flerårsbudget

Förslag till flerårsbudget för intäkter och kostnader. Tillägg Ekonomisk förvaltning Brf >

Individuell mätning och debitering

Individuell mätning och debitering av el, värme och vatten på månadsavin minskar förbrukning och kostnader. Tillägg Ekonomisk förvaltning Brf >

Inkasso

Vi bevakar att betalning sker och sköter inkasso. Tillägg Ekonomisk förvaltning Brf >

Kontraktshantering och uthyrning

Kontraktsskrivning och köhantering för era hyresobjekt, som till exempel lägenheter, lokaler och parkeringsplatser. Tillägg Ekonomisk förvaltning Brf >

K3-redovisning

Förslag till bokslut i enlighet med K3-regelverket. Tillägg Ekonomisk förvaltning Brf >

Oäkta förening

Vi hjälper oäkta föreningar att följa gällande skatteregler, både för föreningen och de boende. Tillägg Ekonomisk förvaltning Brf >

Med långsiktig ekonomisk förvaltning får ni förutsättningar att investera i hållbar teknik som laddstolpar till elbilar, solceller eller åtgärder för effektivare energianvändning. Vi kan även påverka beteenden genom rättvis fördelning av kostnader för individuell mätning av el, kall-och varmvatten för att medlemmarna ska känna att det lönar sig att vara sparsamma. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert