Så går det till att köpa en äganderätt av oss

Funderar du på att köpa en villa eller radhus av oss i äganderättsform? Här går vi igenom steg för steg hur köpet går till. När du anmäler intresse för ett bostadsprojekt får du löpande information om vad som händer mellan att du skriver på ett avtal och tills det är dags för inflyttning.

Steg för steg när du köper en äganderätt av oss 

  • När du har bestämt dig för att köpa en bostad tecknar du ett äganderättsavtal. Utifrån bostadsprojektets inredningsprogram kan du sedan göra dina tillval.
  •  Vid byggstart betalas en handpenning om 10 % av köpeskillingen för fastigheten (tomten).
  • När tillval är beställda betalas en handpenning om 20 % på totala tillvalsbeloppet.
  • På tillträdesdagen betalas resterande belopp och köpebrev tecknas.
  • I de fall du som köpare belånar din fastighet tillkommer en kostnad för uttagande av pantbrev, för närvarande 2 % av lånebeloppet.
  • I samband med tillträdet ansöker du som köpare om lagfart och betalar gällande lagfartskostnad.

Inredning

Du som är med i ett tidigt skede av försäljningen har möjlighet att sätta din personliga prägel på ditt framtida hem genom tillval utifrån vårt inredningsprogram. Inredningsprogrammet erbjuder unika möjligheter för varje bostadsprojekt och i samband med ditt köp får du presenterat vilka inredningsval som är möjliga för just din nya bostad. Det är inte möjligt att göra andra val än de som finns presenterade i inredningsprogrammet. Avtalet gällande dina tillval är ett separat avtal mellan dig och Riksbyggen och betalas vid inflyttning.

Besiktning och ansvar för fel

När ditt hus är färdigbyggt sker en slutbesiktning. Slutbesiktningen görs både för att kontrollera att entreprenaden har utförts i enlighet med avtalet mellan dig och Riksbyggen men även för att kontrollera att entreprenaden har utförts i enlighet med avtalet mellan Riksbyggen och den entreprenör som Riksbyggen har anlitat. Om besiktningsmannen noterat några fel så ska Riksbyggen se till så att dessa fel avhjälps. Du behöver inte göra någon särskild reklamation för dessa fel. Om det däremot framträder några fel efter besiktningen ska du reklamera dessa till Riksbyggen så att Riksbyggen kan utreda och vid behov avhjälpa felen.

Riksbyggen ansvarar enligt Konsumenttjänstlagen och det särskilda avtal som har tecknats mellan dig och Riksbyggen för dolda fel i tio år. Vad som är ett dolt fel är inte alltid lätt att veta. Fel som visar sig under de första två åren förutsätts vara dolda fel som Riksbyggen ansvarar för om det inte framgår att det är ett problem som har uppkommit på grund av brukandet av huset, en olyckshändelse eller liknande som du som köpare ansvarar för. För att Riksbyggen ska kunna utreda och avhjälpa fel behöver du som köpare, i enlighet med tecknat avtal, hjälpa till genom att ge Riksbyggen tillträde.

Tillträde och inflyttning

På dagen för tillträde ska slutbetalningarna för bostaden inklusive dina tillval vara gjorda. När betalningen är erlagd får du nycklarna till ditt nya hem. Vid tillträdet överlämnas en Drift- och underhållspärm som innehåller skötselanvisningar. För att förbereda dig på inflyttningen skickar vi i god tid innan ut information via nyhetsbrev
eller ordnar informationsträffar.

Lokala avvikelser kan förkomma.