Vad är äganderätt?

Här får du svar på vad äganderätt är till skillnad mot bostadsrätt.

Äganderätt

Den vanligaste formen av äganderätt är småhus, det vill säga en- eller tvåbostadshus. När du köper ett hus med äganderätt betyder det att du äger själva bostaden till skillnad mot en bostadsrätt där du köper rätten att bo. Huset är din fasta egendom. Du kan även äga marken huset står på, då är huset och marken tillsammans din fastighet. I andra fall äger du huset men inte marken. Så är det till exempel när marken är upplåten med tomträtt; då betalar du en tomträttsavgäld till markens ägare (oftast kommunen).

Om du bor i en äganderätt är det du som bestämmer om du vill bygga om, pantsätta, hyra ut eller överlåta (sälja) huset till någon annan. Som fastighetsägare har du ansvar för att följa detaljplanen och ansöka om bygglov när det krävs. Det är du som har allt ekonomiskt ansvar för ditt boende: räntor, drift- och underhållskostnader, försäkringar och den kommunala fastighetsavgiften. Som fastighetsägare kan du även använda fastigheten som säkerhet vid tecknande av lån.

Gemensamma ytor

Gemensamma saker som till exempel vägar och gatubelysning sköts oftast av en samfällighetsförening som motsvarar en bostadsrättsförening, men som trots sitt gemensamma ansvar inte har lika stort inflytande som styrelsen i en bostadsrättsförening.