Riksbyggen stödjer We Effects arbete i att stötta människor i fattigdom

Det är nästintill omöjligt att leva tryggt och värdigt liv utan en anständig bostad. Ungefär var fjärde människa i världen bor i bristfälliga bostäder med begränsad tillgång till de mest basala förnödenheter såsom rent vatten, elektricitet och avfallshantering. Tillgång till bostad är en nödvändig komponent för att kunna minska fattigdomen och säkerställa människor trygghet. We Effect arbetar för att människor ska få leva i värdiga bostäder och kunna ta sig ur fattigdom för gott.

Virginia Kaloki är en medlemmarna som fått ekonomiskt stöd tack vare lån- och spargrupperna. Fotograf: Johanna Wolff

Ett värdigt boende – en mänsklig rättighet

Med de alltmer tilltagande klimatkatastrofer som far fram över redan utsatta områden blir tåliga bostäder högst väsentliga. Under våren 2024 har 130 000 människor fördrivits från sina hem i östra Afrika på grund av de svåra översvämningarna orsakade av kraftiga regn som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Effekterna har varit förödande i Kenya, Tanzania och Uganda – platser där stor del av befolkningen lever i fattigdom.

Pamoja Trust arbetar för trygga hem

Mathare, en informell bosättning med en uppskattad befolkning på 500 000 invånare, är hårt drabbad av översvämningar. I hjärtat av Mathare arbetar We Effects partner Pamoja Trust för att stötta invånarna genom att långsiktigt stärka deras motståndskraft gentemot den här typen av katastrofer. De håller utbildningar i att bygga tåliga och hållbara bostäder, men utbildar också medlemmarna om sina rättigheter såsom markägande. Andra insatser fokuserar på att förbättra sanitet, utbildning och hälsovård i området. Pamoja Trust driver också lån- och spargrupper som ger ekonomisk trygghet och självständighet.

Riksbyggen och We Effect

Riksbyggen har stöttat We Effects arbete sedan 1981 och under 2023 samlade Riksbyggen tillsammans med sina medlemmar in drygt 2,1 miljoner kronor till We Effects globala verksamhet för att stötta människor som lever i fattigdom. Under 2023 nåddes 9,57 miljoner människor av We Effects stöd. Tack till alla er som varit med och bidragit!

Tillsammans gör vi verklig skillnad!

Swishnummer: 123 449 48 03