Vem väljer du bort?

Plötsligt har du inte råd att ge mat till alla i din familj. Vem får stå utan? När biståndet kapas mitt i en hungerkris riskerar kooperationens långa kamp mot hunger och årtionden av framsteg gå förlorade. Stötta We Effects livsviktiga arbete med din gåva!

Ge en gåva till We Effect

Donah Kibet Foto: George Kamau

"Mitt hopp står till att våra donatorer inte lämnar oss i mörkret."

Den hungerkris som följt i pandemins spår förvärras nu med den globala livsmedelskris som uppstått som följd av kriget i Ukraina. Krisens offer finns världen över och FN förutspår att effekterna kan försätta en femtedel av jordens befolkning i fattigdom, nöd och svält.

I detta akuta läge genomförs också enorma nedskärningarna av den svenska biståndsbudgeten. Regeringen har beslutat att finansiera mottagandet av flyktingar från Ukraina genom avräkningar på biståndsbudgeten med 7,9 miljarder kronor. Trots justeringar  är nedskärningen den största någonsin i det svenska biståndets historia. Drygt 1,7 miljarder människor i världen riskerar att gå hungriga, som en följd av den globala matkrisen. Det händer nu.

Drygt en miljon av de människor som vi idag stöttar riskerar att inte kunna säkra sin livsmedelstillgång, som en direkt följd av det minskade stödet. Vi måste ta hand om människor som flyr kriget i Ukraina, men om vi samtidigt bidrar till att fler människor går hungriga och inte har råd att äta sig mätta får denna åtgärd precis motsatt effekt.

Det handlar om människor som lever i fattigdom; kvinnor, män, flickor och pojkar som drabbats ofattbart hårt av såväl pandemi som klimatkris. Och som nu drabbas dubbelt av kriget – först genom chockhöjningar av matpriser, sedan genom uteblivit stöd för att möta effekterna.

"Drygt 1,7 miljarder människor i världen riskerar att gå hungriga, som en följd av den globala matkrisen. Det händer nu."

– I denna historiska kris ska Sverige visa sin internationella solidaritet och ta hand om människor som flyr kriget. Men det får inte göras på fattiga människors bekostnad, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

En av dem som oroar sig över både de stigande matpriserna och det minskade biståndet är Donah Kibet, medlem i Torongo Farmers’ Cooperative Society (FCS) i regionen Baringo i Kenya.

– Mitt hopp står till att våra donatorer inte lämnar oss i mörkret. Våra liv är beroende av stöd från kooperativ som stöds av We Effect, säger mjölkbonden Donah Kibet.

Priserna på utsäde, djurfoder och mat har rusat i höjden i Kenya.

– Vi upplever just nu stora utmaningar på grund av ökade kostnader. Priset på mjölk har sjunkit och klimatförändringarna har också påverkat min mjölkproduktion negativt, tillägger Donah Kibet.

Kooperationens långa kamp mot hungern, och årtionden av framsteg, riskerar att gå förlorade när biståndet kapas mitt i en hungerkris. Stötta We Effects livsviktiga arbete med er gåva!

Ge en gåva till We Effect