Riksbyggens kunder mer nöjda med sin fastighetsförvaltning än branschsnittet 2023-12-12, kl 08:00

Riksbyggens kunder mer nöjda med sin fastighetsförvaltning än branschsnittet

Prognoscentret presenterade nyligen resultaten från sin undersökning om hur nöjda Sveriges bostadsrättsföreningar är med de förvaltningsbolag som anlitas. Riksbyggens kunder är mer nöjda med sin fastighetsförvaltning inom samtliga områden i undersökningen jämfört med branschen i stort.

NKI, nöjd kund-index, är ett gemensamt mätinstrument för att ta reda på och följa kunders inställning till företaget, dess produkter och tjänster. I Prognoscentrets senaste undersökning* bland drygt 6 500 bostadsrättsföreningar som presenterades i december ligger NKI för branschen på 62 - Riksbyggens kundnöjdhet ligger på 69.

– Idag är den personliga kontakten och förmågan att vägleda kunderna viktigare än någonsin. Att som förvaltare göra det enkelt för kunden och erbjuda tjänster som förenklar kundernas vardag samt att finnas tillgängliga för att snabbt kunna ge professionell rådgivning är nyckeln till en framgångsrik fastighetsförvaltning, säger Daniel Toftskär, försäljningschef inom Riksbyggen fastighetsförvaltning.

Högre än branschsnittet inom alla områden
Riksbyggen har ett högre värde inom samtliga områden i undersökningen jämfört med branschvärdet. Riksbyggen utmärker sig allra starkast är inom områden som personal, förvaltningskvalitet och miljömedvetenhet.

– Jag tycker att vi ska vara stolta över att vi står oss så starkt i branschen. Med över 80 års erfarenhet inom fastighetsförvaltning känns det glädjande att vi utmärker oss inom så många områden. Vi har ju inte kunnat jämföra oss mot andra aktörer innan så det bådar gott inför framtiden, avslutar Daniel Toftskär.

Resultaten från undersökningen finns på Prognoscentrets hemsida

* Prognoscentrets undersökning genomfördes under september och oktober 2023 och bygger på 1 205 svar från de 6 500 tillfrågade bostadsrättsföreningarna. Fler än 170 ekonomiska och tekniska förvaltningsbolag utvärderades.

För mer information:
Daniel Toftskär, försäljningschef inom Riksbyggen fastighetsförvaltning 0480 -578 41, daniel.toftskar@riksbyggen.se

Bilder