Klartecken för hållbara lägenheter i Göteborg

Inom ramen för samarbetsprojektet Positive Footprint Housing kommer Riksbyggen att uppföra c:a 120 nya lägenheter i Göteborg, i nära anslutning till Chalmersområdet. Målet är att ta tillvara den senaste kunskapen om utformning, energianvändning, materialval samt byggmetoder och samtidigt finna smidiga, flexibla lösningar över tid som underlättar för en hållbar livsstil.

Läs mer om projektet här

Sök bostad


Riksbyggen och Handelshögskolan i Göteborg samarbetar om hållbart boende

För bostadsföretag med ambitioner att verka långsiktigt har hållbarhet blivit ett nyckelbegrepp. Det har Riksbyggen tagit till sig av, och hållbarhetstänkandet genomsyrar hela företagets verksamhet. I ett nytt samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska nu de ekonomiska aspekterna av hållbarhetsbegreppet utforskas grundligare.

Lär mer om samarbetet här

2014-12-17