Banner

Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med 2,1 procent det senaste året. Samtidigt har övriga priser sänkts. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. Priserna är högst i mindre kommuner. Läs mer i den årliga Nils Holgersson-rapporten, som för nittonde året i rad kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Sök bostad


Riksbyggen och Handelshögskolan i Göteborg samarbetar om hållbart boende

För bostadsföretag med ambitioner att verka långsiktigt har hållbarhet blivit ett nyckelbegrepp. Det har Riksbyggen tagit till sig av, och hållbarhetstänkandet genomsyrar hela företagets verksamhet. I ett nytt samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska nu de ekonomiska aspekterna av hållbarhetsbegreppet utforskas grundligare.

Lär mer om samarbetet här

2014-11-26

Mina besökta

Objekt

Projekt