Banner

Riksbyggen bygger 250 lägenheter i ny stadsdel i Jönköping

Munksjöstaden heter den nya stadsdelen som ska erbjuda ett varierat utbud av bostad- och hyresrätter, kommersiella lokaler och ytor för samhällsservice i centrala Jönköping. Riksbyggen tillsammans med Tolust och Kommunal förverkligar visionen som beräknas byggstarta i början av 2015.

Läs mer om Jönköpings nya stadsdel här

Sök bostad


Bostaden är lösningen – Riksbyggens bostadspolitiska plattform: En helhetssyn på bostadsfrågan.

En fungerande bostadsmarknad med hållbara boendemiljöer är grundläggande för samhällets och individens utveckling. Det är bostadsbrist i Sverige, vilket påverkar arbetsmarknad, utbildningsnivå, äldreomsorg och ungas etablering i vuxenlivet och därmed även barnafödandet. Vår analys och förslag till åtgärder bildar Riksbyggens bostadspolitiska plattform. Läs rapporten här

Vill du veta mer om Riksbyggens vecka i Almedalen, klicka här

2014-09-01

Mina besökta

Objekt

Projekt