Riksbyggen ger service dygnet runt

Riksbyggen uppnår och överträffar CO2-mål i förtid

Riksbyggen har satt upp som mål att minska utsläppen av koldioxid med 30 procent mellan 2008 och 2014. När företagets hållbarhetsredovisning för 2013 nu är klar står det klart att man redan lyckats minska dessa utsläpp med hela 35 procent. 

Läs mer om Riksbyggens miljöarbete här

Sök bostad


Ny rapport från Riksbyggen - "Bostaden är lösningen"

Bostaden är lösningen - rapport Det råder bostadsbrist i Sverige, vilket har stor påverkan på arbetsmarknad och utbildningsnivå men även på äldreomsorg, ungas etablering i vuxenlivet och därmed barnafödandet. Bristen på bostäder drabbar många och är ett hinder för ekonomisk tillväxt. Det beskriver Riksbyggen i denna rapport. 

"Bostaden är lösningen" - pressmeddelande >  

2014-04-24

Mina besökta

Objekt

Projekt