Sök bostad

 • Köp bostad
 • Hyr bostad
Pris:
Boarea:
Rum:
Avgift:

Län

Kommun

Bostadstyp

Egenskaper

Fler sökalternativ Färre sökalternativ

Frågor och svar

 • Toggle

  Varför betalar jag hyra om jag köpt min bostadsrätt?

  När man säger hyra är det i själva verket avgift man menar. Oavsett om man säger hyra eller avgift kan det ju verka lite märkligt att man ska betala en avgift för att använda något man faktiskt köpt.

  Föreningen ska inte göra någon vinst på avgiften du som bostadsrättshavare betalar. Avgiften täcker kostnader för det som ägs och förvaltas av föreningen. På så sätt betalar ni tillsammans för det som ni utnyttjar gemensamt. Till exempel städning av trapphus, gräsklippning och snöröjning.

  Men förutom löpande utgifter för olika tjänster täcker avgiften även utveckling och underhåll. För exempelvis stambyten eller renovering av fasader behöver föreningen lägga undan pengar.

  De flesta föreningar är dessutom belånade. Kostnaden för de lånen ingår också i din avgift.

  Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Du är alltså medlem i en ekonomisk förening! Det är den föreningen som äger själva fastigheten. Det är alltså inte så att du äger den lilla del av fastigheten som utgör din bostad. Det du äger är rätten att nyttja bostaden på obestämd tid.
  Att ni genom bostadsrättsföreningen äger fastigheten innebär också att ni delar på ansvaret och risken. Om något behöver åtgärdas är det du och dina grannar som ansvarar för att lösa det. Det finns ingen hyresvärd att vända sig till.

  Titta på film Varför betalar du hyra? i vår E-utbildning Bo i bostadsrätt

 • Toggle

  Jag har småbarn, hur kan jag göra mitt hem mindre farligt?

  Det är näst intill omöjligt att göra din bostad helt ofarlig, speciellt när man har små barn. Men det finns flera åtgärder att vidta för att minska risken för en olycka och skapa ett tryggare hem för dig och din familj.

  Här är några tips:

  • Installera dörrhållare som låser dörren i ett visst läge
  • Ha beslag på fönster och balkongdörrar
  • Spärra av trappor med grind och använd halkskydd på trappstegen
  • Installera specialreglar på lådor med vassa och farliga verktyg
  • Ha tipp- och hällskydd samt luckgaller på spisen
  • Petsäkra vägguttagen
  • Ha skyddsgaller på elektriska element

  Läs frågan Hur kan jag minska brandrisken i bostaden?

 • Toggle

  Hur kan jag minska brandrisken i bostaden?

  Tre av fyra brandskador inträffar i hemmet. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna. Det kan vara en glömd platta på spisen, levande ljus, rökning eller ett elfel.

  Här följer några viktiga råd och tips om hur du kan minska risken för brand i din bostad, och hur vi tillsammans kan förebygga bränder i bostadsområdet.

  Checklista för en tryggare bostad:

  • Varje bostad bör ha minst en brandvarnare. Helst fler!
  • Testa att din brandvarnare fungerar och var noga med att byta batterier.
  • Inga klämda sladdar, glapp i kontakter eller blinkande lysrör bör finnas i bostaden.
  • Ha inga levande ljus på TV:n.
  • TV:n ska stå fritt, inte vara inbyggd eller övertäckt.
  • TV:n bör stängas av manuellt med knappen på apparaten, inte bara med fjärrkontroll.
  • Tändstickor och tändare bör förvaras utom räckhåll för barn.
  • Kontakten ska dras ur när du använt bryggare och andra elektriska apparater.
  • Inga maskiner bör vara igång när du lämnar bostaden.
  • Förvara inte brandfarliga vätskor i källare eller på vind.
  • Spisfläkt och filter bör hållas rena från fett.
  • Samla inte skräp och tidningar i trapphus, källare eller på vind.
  • Sopluckorna i trapphuset ska vara stängda.
  • Dörrar till förråd, källare och vind ska vara låsta.
  • Alla i familjen bör vara insatta i hur de kan förebygga brand och hur de bör agera i fall att det börjar brinna.

  Om det börjat brinna

  Om man upptäcker en nystartad brand kan en snabb insats rädda liv. Nyckelorden är:

  Rädda - Varna - Larma 112 – Släck

  • Viktigast är att sätta alla människor i närheten i säkerhet. Rädda dem som är i direkt fara, och varna andra.
  • Kryp under röken.
  • Om det brinner någon annanstans i fastigheten och trapphuset är rökfyllt bör du invänta direktiv från Räddningstjänsten innan du lämnar lägenheten.
  • i någons kläder, se till att snabbt få ner personen på golvet och försök kväva elden med en filt, eller genom att rulla personen fram och tillbaka.
  • Om det brinner i en kastrull, flytta den från plattan och kväv elden med ett lock. Häll aldrig vatten på brinnande margarin eller olja, då exploderar fettet.
  • Om det brinner i TVn eller andra elektriska apparater, dra ur kontakten. Släck med handbrandsläckare eller vatten.
  • Stäng dörren om branden om du märker att den är för stor för dig att släcka.

   

  Läs frågan Vem är skyldig att se till att brandvarnare finns i varje lägenhet, bostadsrättshavaren eller föreningen?

 • Toggle

  Får jag själv byta eluttag eller måste jag ta dit en elektriker? Och vem är ansvarig för eluttagen, jag eller föreningen?

  Ditt elansvar som boende

  Om man börjar med frågan om vem som är ansvarig för eluttagen i din lägenhet så är svaret att det är du som är ansvarig för dessa. En bostadsrättsägare är ansvarig för de delar av elanläggningen i lägenheten som är synliga, till exempel eluttag och strömbrytare.

  Bostadsrättsföreningens elansvar

  Bostadsrättsföreningen är ansvarig för elanläggningar i gemensamhetsutrymmen, garage med mera samt den del i bostadsrättslägenheten som inte är synligt (till exempel elledningar i golv, väggar och tak).

  Svaret på frågan om du själv får byta ett eluttag är: det beror på!

  Om du har tillräckliga kunskaper om hur arbetet utförs på ett säkert sätt får du själv byta ut följande mot likvärdigt material:

  • Glödlampor, lysrör och andra ljuskällor
  • Fast ansluten ljusarmatur i torra utrymmen
  • Säkringar (proppsäkring)
  • Stickpropp och uttag på förlängningskabel
  • Sladdmonterad strömbrytare
  • Infällda och utanpåliggande vägguttag (både jordade och ej jordade)
  • Infällda och utanpåliggande strömbrytare

  Osäker? Kontakta oss

  Om du är det minsta osäker så rekommenderar vi på Riksbyggen alltid att du anlitar en behörig elektriker. Om du kontaktar vår kundtjänst (som är öppet dygnet runt) på 0771-860 860 så hjälper vi till att boka in en behörig elektriker. 

 • Toggle

  Hur mäter man arean på en bostadsrätt?

  Arean av en bostad mäts alltid på samma sätt oavsett upplåtelse-/ägarform.

  Exempel på när det är viktigt att det känna till den uppmätta/exakta arean är:

  • vid fastighetstaxering
  • vid ansökan av bygglov
  • hyresavtal (inklusive prövning av hyrans skälighet)
  • köp av bostad
  • försäljning av bostad

  Läs hur du mäter din bostad på Swedish Standards Institute:s webbplats