Klimatdeklarationer och regeringens samtal om bostadsmarknaden – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog 2023-05-31, kl 12:00

Klimatdeklarationer och regeringens samtal om bostadsmarknaden – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog

Johanna Bjurskog kommenterar Boverkets förslag om klimatdeklarationer och bostadsminister Andreas Carlsons inbjudan till rundabordssamtal om byggandet och bostadsmarknaden.

Boverket har nyligen presenterat ett förslag om hur dagens klimatdeklarationer kan utvecklas.

- Riksbyggen har tidigare framfört att gränsvärden bör införas redan år 2025. Det är därför glädjande att Boverket nu landat i det. Vi ska granska förslaget mer i detalj och jag hoppas att regeringen skickar ut det på remiss omgående, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare på Riksbyggen.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.

• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.

• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.

• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare, 072-465 66 92 johanna.bjurskog@riksbyggen.se
Mira Lindahl, presschef 070-258 36 38 mira.lindahl@riksbyggen.se

Bilder