Vårbudgeten och amorteringsutredning – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog 2023-04-24, kl 08:00

Vårbudgeten och amorteringsutredning – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog

I veckan har regeringen både presenterat vårbudget och ett uppdrag om amorteringskrav och bolånetak. Johanna Bjurskog berättar och ger Riksbyggens syn på saken.

- Med tanke på det ekonomiska läget där bostadsbyggandet faller drastiskt är det läge för regeringen att fundera på åtgärder. Bostadsbyggandet är en viktig motor för svensk ekonomi. När det minskar får det ekonomiska konsekvenser, samtidigt som det blir svårare för människor att få en bra egen bostad, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Ny utredning ska utreda amorteringskrav och bolånetak
Regeringen har också tillsatt en utredning med uppdrag att utreda amorteringskrav och bolånetak och analysera hur de kan utformas för att hantera makroekonomiska risker och konsumentskydd.

- Att utredningen tillsätts innebär sannolikt att eventuella ändringar dröjer till 2025. Därför är det bra att frågan om startlån till unga vuxna inte nämns i utredningsdirektivet. Då finns det inget hinder för regeringen att ta det förslaget vidare redan nu. Det är ju redan färdigutrett, säger Johanna Bjurskog.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare, 072-465 66 92 johanna.bjurskog@riksbyggen.se
Mira Lindahl, presschef 070-258 36 38 mira.lindahl@riksbyggen.se

Bilder