Nya regler för postutdelning – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog 2023-04-05, kl 07:30

Nya regler för postutdelning – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog

De nya reglerna innebär att tillhandahållaren, Postnord, kan besluta att posten inte längre ska delas ut där mottagaren bor, utan i en postanordning - postbox, postfack eller liknande - som kan ligga upp till 200 meter från bostaden. Riksbyggen är kritiska.

Processen ske i samråd med fastighetsägaren. Men om samråd inte nås kan PostNord hävda arbetsmiljöhinder för att dela ut posten direkt till bostaden. Syftet med de nya reglerna är att säkerställa en lägsta servicenivå för de postmottagare som har längst till sin postanordning och möjliggöra för PostNord att ändra sin utdelning om behoven ändras.

- Från Riksbyggen är vi kritiska till risken för försämrad service och att kostnaderna för flytt eller ny postanordning övervältras på hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och småhusägare. Det är bra att PTS har lyssnat på branschen och stärkt samrådsförfarandet men det är ännu oklart hur reglerna kommer att slå i praktiken, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare, 072-465 66 92 johanna.bjurskog@riksbyggen.se
Mira Lindahl, presschef 070-258 36 38 mira.lindahl@riksbyggen.se

Bilder