Utredning om uppsägning av hyresgäster - 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog 2023-03-20, kl 07:00

Utredning om uppsägning av hyresgäster - 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog

Regeringen gav nyligen ett omdiskuterat uppdrag om uppsägning av hyres­gäster där barn begått brott. Riksbyggen är kritiska, inte minst utifrån ett barnperspektiv.

- Det här rimmar inte alls med de värderingar och principer vi som kooperativt företag har. Framför allt är bristen på barnperspektiv slående. Många oskyldiga riskerar att drabbas, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Utred­ningen om tryggare bostads­områden tillsattes i somras för att ta ställ­ning till om det ska bli lättare att säga upp hyres­gäster som har begått brott. Nu har regeringen genom att tilläggsuppdrag möjliggjort för utredningen att föreslå skärpta regler om upp­sägning även där det är ett barn till hyres­gästen som har begått brott i närområdet.

- Nu ligger det i utredningens händer. Jag förutsätter att de väger eventuella nyttor mot möjliga konsekvenser, inte minst gällande barnperspektivet, avslutar Johanna Bjurskog.

Utredningen ska presentera sitt förslag till regeringen senast 1 september i år.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

  • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
  • Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad säkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
  • Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.
  • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
  • Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.

Läs mer om Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Mira Lindahl, presschef, mira.lindahl@riksbyggen.se eller 070 - 258 36 38

Bilder