Flera hushåll exkluderas när regeringen beslutar om el- och gasstöd 2023-03-10, kl 16:04

Flera hushåll exkluderas när regeringen beslutar om el- och gasstöd

I samma andetag som det första elprisstödet betalas ut till hushåll har regeringen nu beslutat om ytterligare två stöd, för el respektive gas. Dessvärre får inte alla boende i bostadsrättsföreningar del av dessa pengar. Riksbyggen vill att regeringen säkerställer att alla boende får samma stödmöjligheter och fokuserar mer på energieffektivisering.

- Regeringens beslut är en besvikelse. Vi har påtalat orättvisan med dessa stöd i remissvar, öppna brev till energi- och näringsminister Ebba Busch och medialt, men regeringen väljer ändå bara ge stöd till vissa hushåll. Vi vill att regeringen säkerställer att boende i bostadsrättsföreningar får del av de utlovade stöden. Det är en rättvisefråga att alla får samma stöd, oavsett hur man bor, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

I veckan beslutade regeringen om ett gasprisstöd till sydsvenska villaägare. Där blir boende i bostadsrättsföreningar helt utan. Samtidigt tog regeringen också beslut om ett elstöd för november och december 2022 till hushåll med eget elnätsavtal. De bostadsrättsföreningar som har gemensamhetsel missar alltså även detta.

- Vi efterlyser också mer fokus på energieffektivisering. Exempelvis att regeringen möjliggör för fler bostadsrättsföreningar att göra mer tidigare genom att införa ett grönt stöd. Det bästa för både plånboken och miljön är de kilowattimmar som aldrig förbrukas, säger Johanna Bjurskog.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare av bostadsrätter och förvaltar över 200 000 bostadsrätter över hela landet.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad säkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

Bilder