När införs elstöd för bostadsrätter? 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog 2023-02-23, kl 11:30

När införs elstöd för bostadsrätter? 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog

Måndagen den 20:e februari började regeringen betala ut elstöd till hushåll runt om i landet men fortfarande lyser elstödet till bostadsrättsföreningar med sin frånvaro. Riksbyggens bostadspolitiska expert Johanna Bjurskog sammanfattar det senaste kring elstöden och berättar om vad hon vill se från regeringen.

- Regeringen behöver säkra att boende i bostadsrättsföreningar får del av stödet som utlovats. Det är en rättvisefråga att alla hushåll får samma stöd oavsett hur man bor. Samtidigt behövs långsiktiga energieffektiviseringsåtgärder. Det bästa för både plånboken och miljön är den energi som aldrig förbrukas. Riksbyggen vill se ett grönt stöd till bostadsrättsföreningar, så fler kan göra mer snabbare, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare av bostadsrätter och förvaltar över 200 000 bostadsrätter över hela landet.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad säkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Mira Lindahl, presschef 070-258 36 38 mira.lindahl@riksbyggen.se

Bilder