Ny rapport: Allvarlig ungdomsbostadsbrist i Helsingborg 2022-11-30, kl 09:00

Ny rapport: Allvarlig ungdomsbostadsbrist i Helsingborg

Helsingborg är en av landets 61 kommuner där det råder allvarlig ungdomsbostadsbrist. I Helsingborg kan inte 56 procent av ensamboende 20-30 åringar köpa en etta i den egna kommunen. I Båstad är samma siffra 57 procent. Det visar en ny rapport från Riksbyggen. På regeringens bord finns samtidigt ett konkret förslag om ett startlån som skulle göra direkt skillnad för tusentals unga vuxna.

– Kontantinsatsen är det största hindret när en ung vuxen ska köpa en bostad. Idag finns inga särskilda lånemöjligheter för unga, trots att många aktörer under lång tid har efterfrågat det, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

I 61 kommuner har hälften eller fler av ensamboende 20-30 åringar inte möjlighet att köpa en etta i den egna kommunen, enligt Riksbyggens rapport. Här är det allvarlig ungdomsbostadsbrist. Problemet finns över hela Sverige – från Ystad till Luleå med en starkare koncentration runt Stockholm och Göteborg. Problemet berör också kommuner av olika storlek.

Riksbyggen tog för flera år sedan fram ett förslag om ett startlån, kallat Ungbolån, för att fler unga vuxna ska kunna äga sitt boende.

– Från politiskt håll finns flera som vill se ett startlån, vilket är glädjande. Under 2022 har ett statligt utredningsförslag om startlån för förstagångsköpare presenterats och remitterats. Det ligger nu på regeringens bord och bör i någon form realiseras omgående, säger Johanna Bjurskog.

Unga vuxna är en av de grupper som har allra tuffast att komma in på bostadsmarknaden. Unga saknar många gånger både tillräckligt sparkapital för att köpa och tillräcklig kötid för att hyra en bostad. Riksbyggen bidrar till att underlätta situationen genom Hyrköp av bostadsrätt. Men det räcker inte.

– Ett så här stort samhällsproblem kräver politiska lösningar. Därför behöver regeringen snarast införa ett startlån för unga vuxna. Det skulle omedelbart underlätta för tusentals unga vuxna att köpa en egen bostad, säger Johanna Bjurskog.

Ta del av hela rapporten och kolla in den interaktiva Sverigekartan med alla kommuner som har ungdomsbostadsbrist. Här finns också mer information om förslaget Ungbolån.

Riksbyggens förslag Ungbolån:

  • Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år
  • Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr per person
  • Låntagaren står själv för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen
  • Banker kan precis som tidigare bevilja lån upp till 85% av marknadsvärdet
  • Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill
  • Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år
  • Amorteringskrav två tillämpas inte

Riksbyggens Hyrköp
Riksbyggen erbjuder i vissa bostadsprojekt Hyrköp av bostadsrätt för personer som är under 35 år. Hyrköp innebär att den person som inte har något förstahandskontrakt eller äger en bostad får hyra en lägenhet med möjlighet att köpa den inom fem år. Riksbyggen har hittills Hyrköp i Brf Brandstationen, Järfälla, Brf Branddammen, Bandhagen och Brf Körsbärslunden, Helsingborg och på gång i bland annat Brf Korseberg Fjärd i Vänersborg, Brf Panorama- utsikten, Helsingborg, Brf Sydney, Göteborg, Brf Kronomagasinet, Norrköping samt Brf Kaprifolen i Kungälv.

Läs mer om Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder