Johan Sundlöf ny affärschef för Riksbyggen Ombyggnad 2022-07-04, kl 07:00

Johan Sundlöf ny affärschef för Riksbyggen Ombyggnad

Den 1 september tillträder Johan Sundlöf jobbet som affärschef för Riksbyggens ombyggnadsverksamhet. Johan kommer närmast från jobbet som marknadsområdeschef för Riksbyggen Ombyggnad Väst. Riksbyggen Ombyggnad hjälper bostadsrättsföreningar och andra kunder med allt från stambyten, ny utemiljö, takbyte och installation av solceller eller att bygga om lokaler till lägenheter.

– Ett viktigt uppdrag för Riksbyggen är att hjälpa bostadsrättsföreningar runt om i hela landet att bli mer hållbara. Underhållet av fastigheterna och åtgärder som tilläggsisolering, solpaneler och energiåtgärder är en viktig del av det arbetet. Vi bidrar till en grön omställning av det befintliga bostadsbeståndet, säger Johan Sundlöf.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvalaltare och förvaltar totalt cirka 4 400 bostadsrättsföreningar.

– Att göra en ombyggnad är komplicerat för en bostadsrättsföreningsstyrelse. På Riksbyggen hjälper vi därför till genom hela processen, från beslut i föreningen till att projektet är genomfört och besiktigat samt under hela garantitiden. Vi lämnar ett fast pris på hela projektet som gör att föreningen vet exakt vad det kommer att kosta, berättar Johan Sundlöf.

Läs mer om Riksbyggen Ombyggnad

Johan Sundlöf började på Riksbyggen 2010 som projektledare och har under sin tid på Riksbyggen arbetat bland annat som marknadsområdeschef i Skaraborg på fastighetsförvaltningen och är nu marknadsområdeschef för Ombyggnad Väst. Johan är utbildad civilingenjör med inriktning inom väg och vatten och arbetade innan sin tid på Riksbyggen som konsult med bland annat med projektledning.

Grönt stöd till bostadsrättsföreningar
Fler än 6 av 10 bostadsrättsföreningar skulle genomföra någon grön åtgärd om ett statligt stöd införs, visar en undersökning som Riksbyggen gjort. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Riksbyggens förslag till grönt stöd för bostadsrättsföreningar, i korthet:

  • En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna.
  • Halverad fastighetsavgift de första fem åren.
  • Statliga kreditgarantier för investeringslån.
  • Stöd ska ges för åtgärder inom fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassningar, biologiska mångfald samt cirkulär ekonomi.
  • För att stödet verkligen ska göra nytta måste det vara enkelt att använda, liknande ROT-avdraget.

– Det finns idag en outnyttjad potential i bostadsrättsföreningarnas byggnader och tillhörande gårdar. Med ett statligt stöd skulle bostadsrättsföreningar runt om i landet både kunna rusta byggnaderna bättre för klimatförändringar och investera i åtgärder som ger lägre energianvändning, ökad biologisk mångfald och som främjar cirkulär ekonomi, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Läs mer Riksbyggens förslag till Grönt stöd

För mer information:
Johan Sundlöf, tillträdande affärschef, 0500-47 262
Johan.Sundlof@riksbyggen.se

Bilder