Riksbyggen positiva till efterlängtat förslag om startlån för förstagångsköpare 2022-04-04, kl 14:00

Riksbyggen positiva till efterlängtat förslag om startlån för förstagångsköpare

Utredare Eva Nordström har lämnat över sitt betänkande om Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden till bostadsminister Johan Danielsson. Förslaget innebär bland annat att det möjligt för bolåneaktörer att lämna bolån på upp till 95 procent av bostadens värde och att startlånet garanteras av staten. Det här är en fråga som Riksbyggen under lång tid drivit genom vårt förslag om ett statligt Ungbolån.

– Det är ett fantastiskt bra förslag som utredaren presenterar och om det genomförs kommer det att göra stor skillnad för många unga vuxna som vill in på bostadsmarknaden. Förslaget är på många punkter väldigt likt det förslag om ett statligt Ungbolån som Riksbyggen tagit fram, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

I betänkandet, som nu ska remitteras, föreslår utredningen ett startlån med följande utformning:

 •  Startlånet garanteras av staten och gör det möjligt för bolåneaktörer att lämna bolån på upp till 95 procent av bostadens värde till kreditvärdiga förstagångsköpare.
 • Den statliga garantin ger ett konsumentskydd som innebär att förstagångsköpare ska kunna låna 10 procentenheter mer än vad bolånetaket medger.
 • Startlånet har ett maxbelopp på 250 000 kronor. För två förstagångsköpare som tillsammans köper en bostad tillsammans är maxbeloppet 500 000 kronor. För en förstagångsköpare som är ensamstående förälder med vårdnad om barn är maxbeloppet 500 000 kronor.
 • De bolåneaktörer som vill kunna erbjuda startlån betalar en avgift för den statliga garantin, som förväntas täcka statens kostnader för garantin.
 • Med förstagångsköpare avses personer som inte under de senaste 10 åren ägt en bostad i Sverige. Startlånet riktar sig därmed inte endast till unga utan även till andra grupper som har likartade utmaningar när det gäller kontantinsatsen till ägt boende men som sedan en tid tillbaka inte gör det.

– För unga är kontantinsatsen det största hindret. Ett startlån kan därför ge möjlighet för tusentals unga vuxna att köpa en egen bostad. Nu ska vi noga analysera förslaget men det vi har sett hittills ser väldigt bra ut, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Maxbeloppet om 250 000 kronor kan dock ge utmaningar i storstäderna.

– Riksbyggen har i sitt förslag räknat på ett maxbelopp på 300 000 kronor. Risken finns att startlånet inte blir lika användbart i storstäderna där förutsättningarna på bostadsmarknaden är som tuffast och priserna är som högst, säger Mårten Lilja.

Läs mer om Riksbyggens förslag om Ungbolån

Riksbyggens förslag om ett statligt Ungbolån

 • Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år
 • Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr per person
 • Låntagaren står själv för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen
 • Banker kan precis som tidigare bevilja lån upp till 85% av marknadsvärdet
 • Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill
 • Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år
 • Amorteringskrav två tillämpas inte

Nya boendeformer för unga vuxna
Riksbyggen har de senaste åren börjat prova nya boendeformer som dellösningar för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden, tillexempel Ungdomsettor till personer som är mellan 18 och 30 år och Hyrköp av bostadsrätt.

Riksbyggens Hyrköp
Riksbyggen erbjuder i vissa bostadsprojekt Hyrköp av bostadsrätt för personer som är under 35 år. Hyrköp innebär att den person som inte har något förstahandskontrakt eller äger en bostad får hyra en lägenhet med möjlighet att köpa den inom fem år. Riksbyggen har hittills Hyrköp i Brf Brandstationen i Järfälla, Brf Körsbärslunden i Helsingborg och Brf Branddammen i Bandhagen. Hyrköp är på gång i bl a Brf Korseberg Fjärd i Vänersborg och i Lindholmshamnen i Göteborg.

För mer information:
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder