Riksbyggen tar nya klimatmål och klättrar i raketfart på hållbarhetslista 2022-03-25, kl 07:00

Riksbyggen tar nya klimatmål och klättrar i raketfart på hållbarhetslista

Med ett jättekliv på 64 placeringar hamnar Riksbyggen på pallplats inom fastighetsbranschen när Sveriges mest hållbara varumärke rankas i Sustainable Brand Index, nordens största oberoende studie med fokus på hållbarhet. Men det räcker inte. Nu är det full fart för att nå Riksbyggens nya, tuffa klimatmål.

– Det är bråttom och alla måste hjälpa till om det ska finnas en chans klara Parisavtalet med målet om max 1,5 graders uppvärmning. För Riksbyggen ska öka takten i hållbarhetsarbetet genom att bland annat ansluta oss till Science Based Target initiative (SBTi) med beslut om tre övergripande klimatmål, säger Lina Öien, chef Enheten för Hållbar Utveckling på Riksbyggen.

Nyligen kom FN:s klimatpanel IPCC med ännu en rapport som visar att effekterna från klimatförändringarna är allvarligare och kommer snabbare än väntat.

– Klimatneutralitet är ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål. Ska vi nå dit måste vi våga sätta mål som vi vet är en stor utmaning att nå, som att minska utsläppen av växthusgaser från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvadratmeter/BTA senast 2030, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Läs mer: Hållbarhet är stort. Och litet. 

Riksbyggens nya klimatmål

Egna fordon och energianvändning på kontoren:
Riksbyggen ska minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1* och 2* med 50 procent till år 2030 (basår 2020).

Nyproduktion av bostäder:
Riksbyggen ska minska utsläppen av växthusgaser i scope 3* från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvm BTA till år 2030 (basår 2020).

Riksbyggens kunders energianvändning:
Riksbyggen ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3* med 50 procent per kvadratmeter från kunders energianvändning i byggnader där vi tillhandahåller energitjänster till år 2030 (basår 2020).

Vad innebär scopen?

Scope 1: Direkta utsläpp från Riksbyggens fordonsflotta och egna bilar som används i tjänsten.

Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme till Riksbyggens kontor och egna fastigheter.

Scope 3: Indirekta utsläpp utöver inköpt energi, som sker utanför Riksbyggens gränser, exempelvis nyproduktion av flerbostadshus och kunders energianvändning.

Om Sustainable Brand Index
Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesstudie om hållbarhet och har genomförts varje år sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen om det. Målgruppen för studien är allmänheten 16–75 år i respektive land. Av alla företag i Sverige kom Riksbyggen på plats 79 i årets undersökning, jämfört med plats 143 förra året.

På lördag är det Earth Hour
I helgen, på lördag klockan 20.30-21.30, är det Earth Hour, världens största miljömanifestation där man ska släcka alla lampor. I år släcker vi våra lampor för att visa att vi vill att beslutsfattarna tar ansvar för planetens framtid. Under 2022 ska världens ledare besluta om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald inom FN:s konvention för biologisk mångfald. Ett ambitiöst ramverk behövs för att rädda den biologiska mångfalden.

För mer information:
Karolina Brick, hållbarhetschef, Riksbyggen, 070-291 54 47
Karolina.brick@riksbyggen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
Hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder