Släck lamporna för en ljusare framtid

Den 26 mars 2022 klockan 20.30 är det dags att släcka lamporna för att delta i Earth Hour. Earth Hour är idag världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela världen. Den symboliska nedsläckningen i stad efter stad, hus efter hus, rum efter rum kvarstår, men Earth Hour har blivit mycket mer än så.

Vad är Earth Hour?

2007 gick startskottet för Earth Hour, ett initiativ från Världsnaturfonden med syftet att rädda vår planet och vårt klimat. Initiativet innebär att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars. Tanken är att detta ger en signal till politiker och beslutshavare att ta beslut som gör att vi alla kan leva hållbart.

Årets tema

I år släcker vi våra lampor för att visa att vi vill att beslutsfattarna tar ansvar för planetens framtid.

Under 2022 ska världens ledare besluta om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald inom FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD). Ett ambitiöst ramverk behövs för att rädda den biologiska mångfalden.

I Sverige har vi vårt riksdagsval i september 2022 och detta är ett viktigt val för Sverige vad gäller vår skog- och klimatpolitik för de närmsta åren. Forskningen är tydlig och visar på att den svenska skogen och den biologiska mångfalden är hotad.

Därför handlar årets tema om att skicka en signal till politiker och beslutsfattare att vidta politiska åtgärder för ett starkare skydd av naturen och ett mer hållbart brukande av skogen. För att ta ansvar för vår jord och vårt klimat behöver vi begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Släck för att kräva politisk handling!

Tips på hur du kan leva mer hållbart

Du kan lära dig mer i hållbarhetsskolan här på riksbyggen.se. Där kan du bland annat göra ett test och få tips på hur du som individ kan förändra ditt sätt att leva lite mer hållbart.

Till hållbarhetsskolan

Du kan även mäta ditt ekologiska fotavtryck genom Världsnaturfondens test Klimatkalkylatorn. Du hittar den här: