Första spadtaget för Brf Laröds Blomma i Helsingborg 2022-02-16, kl 07:00

Första spadtaget för Brf Laröds Blomma i Helsingborg

Nu är de 48 bostadsrätterna i Riksbyggens Brf Laröds Blomma officiellt byggstartade, Helsingborg. Det första spadtaget togs av bland andra Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Helsingborg och Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

– Det är jätteroligt att vi nu kan ta det första spadtaget för Brf Laröds Blomma. Det är ett på många sätt unikt och innovativt bostadsprojekt där naturvärden förenas med smarta lösningar för mobilitet, delningsekonomi, ekosystemtjänster och grönt boende, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Brf Laröds Blomma kommer att bestå av både radhus och lägenheter i samma bostadsrättsförening.

– Radhusen, som byggs i både 1,5 och 2 plan, har barnfamiljer som en tydlig målgrupp. Lägenheterna passar utmärkt även för äldre person och vi hoppas få en bra mix bland de boende och en ökad social hållbarhet. Tillsammans kan både unga och gamla mötas på den gemensamma gården, säger Kristin van der Reep, sälj- och marknadsansvarig Riksbyggen Bostad.

Projektet får en hög hållbarhetsprofil, till exempel blir det både solceller och gröna tak. Stor vikt har också lagts vid att skapa rum för gemenskap och att de kommande husen ska smälta in i naturen. Uppvärmning kommer att ske med fjärrvärme från näst intill 100 procent återvunnen eller förnybar energi.

– Bostäderna säljs i två etapper. Första etappen har blivit en succé och i februari startar vi försäljningen av den andra etappen, berättar Kristin van der Reep.

Husen kommer att placeras så att ett torg för lek, grönska och gemensamma aktiviteter skapas i mitten. Genom att både bygga radhus och lägenheter i samma bostadsrättsförening finns förutsättningarna för en stor spännvidd i åldrarna bland de boende.

Mobilitet och innovation
I en mobilitetshubb bildas ett nav för projektets mobilitetslösningar. I hubben finns till exempel allt man behöver för cykelvård. Alla boende kommer att få ett förladdat kollektivtrafikkort för att uppmuntra till färre bilresor och fler tåg- och bussresor. I mobilitetsparken kan man ladda både bilar och cyklar med lokalt producerad el från takens solceller. Vid inflyttning kommer Riksbyggen att organisera guidade cykelturer runt om i omgivningarna.

För mer information:
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef 040-10 94 60
Kristin van der Reep, sälj- & marknadsansvarig 042-18 66 36

Bilder