Riksbyggens digitala tjänst förenklar hybridstämma i pandemitider 2022-01-18, kl 07:30

Riksbyggens digitala tjänst förenklar hybridstämma i pandemitider

Riksbyggen har tagit fram en tjänst som gör det enkelt att hålla en så kallade hybridstämma – en årsstämma med både fysiskt och digitalt deltagande. Riksbyggens tjänst Digital stämma möjliggör att genomföra stämman med både fysisk och digital närvaro.

Den tillfälliga pandemilagen som möjliggjort att hålla årsstämmor helt utan fysisk närvaro upphörde vid årsskiftet. Det innebär att det inte längre är möjligt att genomföra föreningsstämmor i bostadsrättsföreningar genom poströstning. En hybridstämma med Riksbyggens tjänst "Digital stämma" är ett alternativ under rådande omständigheter.

– Det är ett jättebra substitut till den vanliga stämman, säger Christoffer Sjölund, ledamot i Brf Kemisten i Umeå som testat Riksbyggens nya tjänst.

Riksbyggen har tillsammans med två andra bostadsorganisationer gjort en hemställan till regeringen om förlängning av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Så som lagstiftningen ser ut idag måste medlemmarna ha möjlighet att delta fysiskt om de så önskar. Föreningen måste alltså genomföra stämman i en lokal, med iakttagande av de restriktioner som gäller vid varje enskild tidpunkt. Så länge inget annat beslut är taget i frågan är en hybridstämma ett alternativ.

När Brf Kemisten i Umeå, med 235 lägenheter, letade efter alternativ till sin fysiska stämma landade de i Riksbyggens tjänst Digital stämma. Tjänsten består bland annat av en app där deltagarna följer stämman och även kan rösta under stämman. Det enda som behövs är surfplatta, mobil eller dator och en internetuppkoppling. Över 100 bostadsrättsföreningar använde förra året tjänsten Digital stämma.

– När folk inte ska träffas i stora grupper och man inte ska träffa nytt folk så är ett videomöte med appen ett jättebra substitut, säger ledamoten Christoffer Sjölund.

Med Riksbyggens tjänst är det enkelt för stämmodeltagarna att delta digitalt eller fysiskt.

– Digital stämma ger ökad trygghet och effektivitet samtidigt som alla får möjlighet att delta oavsett om deltagaren är med på plats, på språng eller deltar hemma i sitt vardagsrum, säger Tommy Lampa, säljledare på Riksbyggens Fastighetsförvaltning.

Demokrati och trygghet
Många bostadsrättföreningar vill ha tillgång till teknik och stöd som förenklar genomförande av stämmor. Det är viktigt att stödet är säkert, effektivt och skapar demokrati. Genom att använda Riksbyggens tjänst Digital stämma kan bostadsrättsföreningarna på ett enkelt och effektivt sätt erbjuda medlemmarna att delta digitalt via video eller på plats i en stämmolokal.

Tjänsten finns i tre paketlösningar där vi erbjuder hjälp hela vägen, från teknik till genomförande av hela stämman, från förberedelse till protokoll. Boende och styrelse loggar in i digitalt verktyg med Bank-id och deltagarna följer stämman via video, samtidigt som de har möjlighet att delta med röst och bild via en app i mobilen eller via webbläsaren i datorn.

– Genom Riksbyggen stämma erbjuder styrelsen sina medlemmar möjligheten att delta på sina villkor vilket vi tror kommer leda till ett högre deltagande på stämmor. Det leder i sin tur till ökat engagemang, säger Anna Rosén, affärsutvecklare på Riksbyggen.

Då behoven ser olika ut bland föreningarna har Riksbyggen tagit fram paket som passar alla våra kunder, oavsett om man endast vill använda digitala verktyget med självbetjäning eller önskar Riksbyggens hjälp med administration, stämmosekreterare eller stämmoordförande.

För mer information:
Anna Rosén, affärsutvecklare, Affärsområde Fastighetsförvaltning, 08-69 84 199
Tommy Lampa, säljledare, Affärsområde Fastighetsförvaltning, 090-15 96 29

Bilder