Dags för årsstämma? Här är smarta tjänsten som avlastar styrelsen

Coronapandemin har gjort det svårt för många bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor. Men nu finns en nyutvecklad tjänst som gör det möjligt att genomföra stämman via dator, mobil eller surfplatta. – Det är en modern lösning, säger Marie Fredlund på Riksbyggen som nyligen hjälpte en BRF i Lund med sin stämma.

När coronapandemin bredde ut sig uppstod ett problem för många bostadsrättsföreningar. Plötsligt blev det svårt att hålla sina stämmor inom den tid som lagen föreskrev.

Efter en tillfällig lagändring i maj, då det blev tillåtet att genomföra föreningsstämma helt digitalt, tog Riksbyggen fram en helt ny tjänst.

– Den digitala utvecklingen har gått framåt med stormsteg under pandemin, så varför skulle det inte gå att applicera på en stämma också? säger Marie Fredlund, ekonom i marknadsområde Södra Skåne.

Stämma i Lund underlättades av digitala lösningen

Hon har själv varit delaktig i att genomföra en stämma. En mindre bostadsrättsförening med 24 lägenheter i Lund som hade många motioner på sin dagordning kände att de ville ha möjligheten att föredra dessa och kunna hålla en diskussion.

Marie var sekreterare den aktuella dagen, och påpekar att just sekreterarrollen förenklas av en digital stämma eftersom man efter mötet har en digital logg över alla punkter som det röstats om.

– Det är ett mycket bra underlag för protokollet. Överlag fungerade stämman väldigt bra. Medlemmarna fick möjlighet att prata med varandra och framföra sina olika synpunkter på de motioner de skulle fatta beslut om, och det var det som kändes mest väsentligt vid just den här stämman.

Är det enkelt att både delta och arrangera en digital stämma?
– Det är inte svårare att delta i en stämma digitalt än att vara med på något annat digitalt möte eller att rösta via en app i ett tv-program.

Få med soffliggarna

En digital stämma är också ett bra sätt att få med de som annars kanske inte medverkar i föreningens stämmor, eftersom de nu enkelt kan delta från soffan hemma. Det möjliggör också för alla som är i riskgrupp att kunna vara med och göra sin röst hörd.

På Riksbyggen har man märkt ett stort intresse för tjänsten, och mycket talar för att digitala stämmor kommer att bli allt vanligare.

– I rådande situation är det ett bra alternativ och det kan kanske även i framtiden fungera som ett komplement, säger Marie Fredlund.

Marie Fredlund.jpg

Det här är Riksbyggens tjänst ”Digital stämma”

  • Efter en tillfällig lagändring den 18 maj 2020 är det tillåtet att genomföra föreningsstämma digitalt, i kombination med möjlighet till fysisk närvaro eller poströstning.
  • Riksbyggen har tagit fram tjänsten ”Digital stämma”, delvis påskyndat av coronautvecklingen men också för att svara upp mot behov de identifierat hos sina kunder.
  • Alla handlingar, dagordning, årsredovisning och motioner finns i en app. Samtliga beslut och omröstningar görs i tjänsten.
  • Kamera, mikrofon, internetuppkoppling och BankID är allt som krävs för att få tekniken att funka.
  • Det finns tre olika varianter av Digital stämma; Bas, Grund och Premium. Vid Bas sköter föreningen själv all administration, vid Grund ansvarar Riksbyggen för administration inför, under och efter stämman och vid Premium ingår även en sekreterare vid stämman.
  • När många bostadsrättsföreningar haft bokslut börjar de planera för vårens föreningsstämma. De flesta stämmor äger rum i april och maj.

Vill ni också hålla digital stämma?

Vill ni att vi tar hand om hela stämman eller behöver ni bara hjälp med tekniken?

Läs om Digital stämma