Riksbyggen och Öresundskraft i innovativt avtal om förnybar elförsörjning 2021-10-25, kl 08:20

Riksbyggen och Öresundskraft i innovativt avtal om förnybar elförsörjning

I Laröd utanför Helsingborg uppför Riksbyggen 48 bostadsrätter. Riksbyggen, Öresundskraft och den blivande Brf Laröds Blomma har tecknat avtal som innebär att föreningen köper lokalproducerad el från den solcellsanläggning som Öresundskraft uppför i föreningen.

– Det här är ett unikt samarbete och ett nytt arbetssätt som kan ge möjligheter att ta ett helhetsgrepp kring solcellsproduktion vid utbygganden av nya bostadsområden. Vi är mycket glada över avtalet med Öresundskraft och det kommande samarbetet både i Laröd och under H22-mässan i Helsingborg, en mässa med stort fokus på innovation och hållbarhet, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

I korthet innebär upplägget att Öresundskraft äger solcellsanläggningen och ansvarar för projektering, byggnation samt drift och underhåll. Bostadsrättföreningen köper sedan elen till ett fast pris över en längre tidsperiod och får en trygg elförsörjning samt bidrar till att öka andelen lokalt producerad, förnybar el.

Avtalstiden är 15 år, därefter är restvärdet 0 kr och solcellsanläggningen tillfaller föreningen kostnadsfritt. Det finns möjlighet för föreningen att när som helst under avtalstiden köpa loss solelanläggningen.

– Den här avtalsformen, där vi tar investeringen och framtida underhåll mot att kunden köper el till ett fastställt pris under en längre period, är ny för oss. Vårt långsiktiga mål är att etablera ett ekosystem för klimatsmarta lösningar tillsammans med våra kunder som skapar värde i alla led. Just nu så testar vi affärsmodellen och utvärderar även hur den kan anpassas för olika kundbehov, säger David Ingsten, key account manager på Öresundskraft.

Brf Laröds Blomma kommer att bestå av både radhus och lägenheter i samma bostadsrättsförening.

– Radhusen, som byggs i både ett och två plan, har barnfamiljer som en tydlig målgrupp. Lägenheterna passar utmärkt även för äldre personer och vi hoppas få en bra mix bland de boende och en ökad social hållbarhet. Tillsammans kan både barnfamiljer och äldre mötas på den gemensamma gården, säger Theodor Alexandris.

Projektet får en hög hållbarhetsprofil, till exempel blir det både solceller och gröna tak. Stor vikt har också lagts vid att skapa rum för gemenskap och att de kommande husen ska smälta in i naturen. Uppvärmning kommer att ske med fjärrvärme från näst intill 100 procent återvunnen eller förnybar energi.

Mer information:
Theodor Alexandris, Marknadsområdeschef, AO Bostad, Riksbyggen, tel: 072-711 72 34
David Ingsten, Key Account Manager, Öresundskraft, tel. 070- 000 35 39

Bilder