Ökat bostadsbyggande men fortfarande svårt för unga på bostadsmarknaden 2021-08-23, kl 15:30

Ökat bostadsbyggande men fortfarande svårt för unga på bostadsmarknaden

Cirka 34 300 lägenheter började byggas under första halvåret 2021, vilket är en ökning med ungefär 25 procent jämfört med samma period 2020, visar färsk statistik från SCB. Både småhus och flerbostadshus har ökat med 25 procent. Samtidigt har priserna på bostäder ökat rejält och många grupper, till exempel unga vuxna, har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

– Det är positivt att bostadsbyggandet fortsätter att öka. Det behövs för att på sikt komma till rätta med bostadsbristen i Sverige, som idag drabbar många människor, inte minst unga vuxna som har svårt att skaffa den första egna bostaden. För att underlätta för just den gruppen behövs det också ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Under perioden gav påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 550 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 328 lägenheter under första halvåret 2020.

– Att många aktörer bidrar till en hög byggtakt är bra. Riksbyggen är en av dessa och vi har som mål att öka det egna byggandet med 20 procent på några års sikt. För byggandet av hyreslägenheter finns ett statligt investeringsstöd som positivt bidrar till att hålla byggandet uppe. För att stimulera byggandet även av bostadsrätter efterlyser vi från Riksbyggen ett införande av statliga garantier för byggnadskreditiv, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Rapport från Riksbyggen: Allvarlig ungdomsbostadsbrist i 67 av landets kommuner 

Riksbyggens förslag om ett statligt Ungbolån

  • Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år
  • Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr per person
  • Låntagaren står själv för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen
  • Banker kan precis som tidigare bevilja lån upp till 85% av marknadsvärdet
  • Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill
  • Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år
  • Amorteringskrav två tillämpas inte
  • Nya boendeformer för unga vuxna

Riksbyggen har de senaste åren börjat prova nya boendeformer som dellösningar för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden, tillexempel Ungdomsettor till personer som är mellan 18 och 30 år och Hyrköp av bostadsrätt.

Riksbyggens Hyrköp

Riksbyggen erbjuder i vissa bostadsprojekt Hyrköp av bostadsrätt för personer som är under 35 år. Hyrköp innebär att den person som inte har något förstahandskontrakt eller äger en bostad får hyra en lägenhet med möjlighet att köpa den inom fem år.

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder