Vad händer i bostadspolitiken efter regeringskrisen? Riksbyggen Almedalsveckan 2021-07-06, kl 07:30

Vad händer i bostadspolitiken efter regeringskrisen? Riksbyggen Almedalsveckan

Från att ha fört en tillvaro lite i skymundan är bostadspolitiken hetare än någonsin. Blir det ett förslag om fri hyressättning i nyproduktion? Blir det en fortsättning av investeringsstöd till hyresrätter? Hur går det med grön omställning i det befintliga beståndet och förslaget om stöd för energiåtgärder? Riksbyggens Öppet fönster är denna gång en Almedals-special och handlar om svallvågorna efter regeringskrisen. 

Medverkande i panelsamtalet:

Stefan Ränk, vd Einar Mattsson
Karolina Brick, hållbarhetschef Riksbyggen
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostad

Fler än 6 av 10 bostadsrättsföreningar skulle genomföra någon grön åtgärd om ett statligt stöd införs, visar en undersökning som Riksbyggen gjort. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget.

Riksbyggens förslag till grönt stöd för bostadsrättsföreningar, i korthet:

– Stöd ska ges för åtgärder inom fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

– En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna.

– Halverad fastighetsavgift de första fem åren.

– Statliga kreditgarantier för investeringslån.

Läs mer om förslaget för Grönt stöd

Mer information om Riksbyggens opinionsarbete

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder