Riksbyggen bygger 800 bostäder i Bro Mälarstad 2021-06-28, kl 08:00

Riksbyggen bygger 800 bostäder i Bro Mälarstad

I Upplands-Bro kommun mellan Mälarens strand och Bro Station växer en naturnära stadsdel fram som totalt kommer att få cirka 4 500 nya bostäder och 10 000 invånare på sikt. Riksbyggen är en av aktörerna bakom Bro Mälarstad och planerar för cirka 800 nya bostäder i Bro Trädgårdsstad, som är en del av Bro Mälarstad.

– De nya bostäderna i Bro Trädgårdsstad är en av Riksbyggens största bostadssatsningar i Stockholmsområdet. Riksbyggen planerar för att utveckla sin del till ett bostadsområde med en gemytlig småstadskaraktär, eller som vi pratar om inom projektgruppen, den moderna byn. Här ska man ha bra pendlarmöjligheter, nära till natur och fritidsaktiviteter och kunna leva ett socialt och långsiktigt hållbart liv, säger Magnus Forsling, projektchef på Riksbyggen.

Riksbyggen räknar med att kunna starta markarbeten i första kvarteret under kvartal 2 2022 och att de första bostäderna är klara för inflyttning i slutet av 2023.

– Riksbyggens cirka 800 bostäder kommer att bestå av både lägenheter och småhus, vi ser en stor efterfrågan på många olika typer av boenden, berättar Magnus Forsling.

Hållbarhet är en viktig del i Riksbyggens bostadsbyggande och kommer att vara en tråd genom hela satsningen i Bro Trädgårdsstad, till exempel genom fokus på:

Ett mer hållbart och socialt liv
Nära till kommunikationer och bra pendlingsmöjligheter ger mer tid över till annat i livet. Närhet till naturen och friluftsaktiviteter ger förutsättningar för ett gott liv.

Mer närodlade livsmedel
I ett samarbete med lokala aktörer skapas möjlighet för de boende att själv odla grödor i varierande skala eller möjlighet att köpa grödor från odlingar i direkt anslutning till bostadsområdet.

Hantering av material och natur
Inom projektet kommer mark som avtäcks (matjord) i möjligast mån användas på de odlingsytor vi skapar inom området. Befintliga bevarandevärda träd och buskar flyttas till odlingsområdena för att sedan återplanteras i de nya kvarteren. I odlingsområdena odlar vi under produktionstiden upp växter, buskar, träd som vi sedan kan plantera in i de nya bostadskvarteren. På det sättet minskar vi Riksbyggens transporter och kan återvinna träd, buskar och bra odlingsjord.

Bakom Bro Mälarstad står Upplands-Bro kommun och ett antal fastighetsutvecklare, varav de med störst innehav i området är Derome, Heimstaden, KF Fastigheter, Magnolia Bostad, Riksbyggen, Stena Fastigheter och Trenum. Förutom bostäder, kommer förskola/skola och annan service att finnas. Vid Mälaren anläggs en strandpromenad med solbryggor, kaj med småbåtshamn och en badplats.

– Vi gör nu en storsatsning för att öka attraktionskraften i Bro och utvecklar en ny stadsdel som adderar nya värden till kommunen och en mer hållbar livsmiljö. Genom satsning i Omdaning Bro tar vi utgångspunkt i småstadens kvaliteter för att skapa platser med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Med nya Bro Mälarstad tar vi ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av hela Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Kjos (m), kommunstyrelsens ordförande.

Förutom bostäder kommer grundläggande service som handel, restaurang och café att finnas i området. Lagom till höstterminen 2021 öppnar Campus Bro Mälarstrand, som är en ny förskola och grundskola som drivs av Jensen. Till en början med elever till och med årskurs 3. I augusti 2022 öppnar även skolan för elever i årskurs 4-9. För de som tycker om sport finns golfklubbarna Bro Hof Slott och Bro-Bålsta samt ett flertal hästsportanläggningar i närområdet. Det finns även en stor idrottsplats söder om järnvägen och en simhall i Bro.

Fakta om Bro Mälarstad
Fastighetsägare: Aros Bostad, Derome, Faluhus, Heimstaden, KF Fastigheter, Magnolia Bostad, Riksbyggen, SBB, Stena Fastigheter, Trenum, Turako
Antal bostäder: 4500
Boendeformer: Flerfamiljshus, småhus, radhus, villor.
Upplåtelseformer: Hyresrätter, bostadsrätter, eget ägande

Läs mer på bromalarstad.se 

Läs mer om Riksbyggens kommande bostäder i Bro

För ytterligare information:
Magnus Forsling, projektchef på Riksbyggen, 0763-48 72 49
Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande, telefon: +46 072 178 81 56

Bilder