Förenkling och förutsägbarhet viktigt för utformning av energistöd 2021-05-26, kl 07:00

Förenkling och förutsägbarhet viktigt för utformning av energistöd

Riksbyggen är positiva till införandet av stöd till energieffektivisering i flerbostadshus men ser att förslaget som varit ute på remiss kan förbättras på flera punkter. Enkelhet och förutsägbarhet är nycklar för att stödet också kommer att användas. Riksbyggen vill också se ett breddat stöd till bostadsrättsföreningar som förutom energiåtgärder även omfattar klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

– Att stödet även ska gälla bostadsrättsföreningar som tidigare inte har varit inkluderade i denna typ av stöd är en fråga som vi från Riksbyggen drivit. Vi är därför glada att stödet nu riktas till samtliga flerbostadshus, inklusive bostadsrättsföreningar, säger Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen.

Regeringen föreslår att ett nytt energieffektiviseringsstöd ska kunna ges till både hyres- och bostadsrätter samt kooperativa hyresrätter. Förordningen, som Riksbyggen tillstyrker, föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. Hela Riksbyggens remissvar gällande ”Fi2021/00200 Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus” finns att ladda ner nedan.

– Det är viktigt att det är konkret vilka åtgärder som man kan få stöd för och att det inte kräver krånglig administration att söka stödet. Det bästa vore att stödet är så automatiserat som möjligt, inspiration kan hämtas från utformningen av ROT-avdraget, säger Mari-Louise Persson.

Riksbyggen vill även se ett breddat stöd till bostadsrättsföreningar. Nästan en miljon lägenheter i Sverige är bostadsrätter. Villaägare kan exempelvis få solcellsstöd eller ROT-avdrag för gröna åtgärder. En undersökning som Riksbyggen gjort visar att 66 procent av bostadsrättsföreningarna skulle genomföra någon grön åtgärd om ett stöd införs.

– Det är bra om ett stöd för energieffektivisering införs men det finns också behov av att bredda stödet. Till exempel kan många byggnader även behöva klimatanpassas för att stå emot översvämningar och vi vill se ett stöd för andra åtgärder inom till exempel biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, säger Johanna Ode bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Riksbyggens förslag till grönt stöd för bostadsrättsföreningar, i korthet:

  • En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna.
  • Halverad fastighetsavgift de första fem åren.
  • Statliga kreditgarantier för investeringslån.
  • Stöd ska ges för åtgärder inom fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Läs mer om förslaget för Grönt stöd

För mer information:
Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen, 072-516 90 30
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92

Bilder