Vad betyder gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar för miljön? Nytt avsnitt av Öppet fönster! 2021-04-28, kl 07:30

Vad betyder gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar för miljön? Nytt avsnitt av Öppet fönster!

En miljon lägenheter i Sverige är bostadsrätter. Riksbyggen har tagit fram ett förslag till statligt stöd för gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar. I Öppet fönster pratar vi om effekterna av ett sådant stöd. I avsnittet deltar Maria Brogren, chef Hållbarhet och innovation på WSP och Karolina Brick, idag miljöchef på Riksbyggen men som i juni tillträder jobbet som hållbarhetschef.

"Det görs  mycket i bostadsrättsföreningarna idag men vi ser att viljan att göra ännu mer finns där och att ett statligt stöd i många fall skulle ha en avgörande betydelse". Karolina Brick.

"Ekosystemtjänster har också monetära värden. Arten honungsbin bidrar genom sin pollinering också till ett ekonomiskt värde om 300-650 miljoner kronor årligen i Sverige". Maria Brogren.

Fler än 6 av 10 bostadsrättsföreningar skulle genomföra någon grön åtgärd om ett statligt stöd införs, visar en undersökning som Riksbyggen gjort. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget.

Riksbyggens förslag till grönt stöd för bostadsrättsföreningar, i korthet:

– Stöd ska ges för åtgärder inom fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

– En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna.

– Halverad fastighetsavgift de första fem åren.

– Statliga kreditgarantier för investeringslån.

Läs mer om förslaget för Grönt stöd

Mer information om Riksbyggens opinionsarbete

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder