Grönt stöd bostadsrättsföreningar - nytt avsnitt av Öppet fönster 2021-03-26, kl 07:10

Grönt stöd bostadsrättsföreningar - nytt avsnitt av Öppet fönster

Riksbyggens förslag om ett grönt stöd till bostadsrättsföreningar är temat för senaste avsnittet av Öppet fönster. Medverkar gör Elin Olsson, statssekreterare hos bostadsminister Märta Stenevi, Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen.

"Ett stöd och informationsinsatser skulle kunna få många bostadsrättsföreningar att komma till skott" Elin Olsson.

"Det är oerhört angeläget att det finns den här typen av stöd till bostadsrättsföreningar" Karin Lexén.

I Öppet Fönster diskuteras Riksbyggens förslag och regeringens remiss om ett nytt energieffektiviseringsstöd  till hyres- och bostadsrätter samt kooperativ hyresrätter.

Fler än 6 av 10 bostadsrättsföreningar skulle genomföra någon grön åtgärd om ett statligt stöd införs, visar en undersökning som Riksbyggen gjort. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget.

Riksbyggens förslag till grönt stöd för bostadsrättsföreningar, i korthet:

– En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna.

– Halverad fastighetsavgift de första fem åren.

– Statliga kreditgarantier för investeringslån.

– Stöd ska ges för åtgärder inom fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Läs mer om förslaget för Grönt stöd

Mer information om Riksbyggens opinionsarbete

För mer information:

Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66Bilder