Riksbyggen byggstartar 54 bostadsrätter på Korseberg i Vänersborg 2021-03-02, kl 07:00

Riksbyggen byggstartar 54 bostadsrätter på Korseberg i Vänersborg

Före tidplan startar Riksbyggen nu byggandet av den tredje etappen på Korseberg i Vänersborg, Brf Korseberg Fjärd med sammanlagt 54 bostadsrätter. Det blir flerbostadshus med hållbarhetsfokus och lägenheter i storlekarna 1 – 5 rum och kök. Fem av lägenheterna i projektet kan Hyrköpas av unga vuxna och satsningen har blivit en succe.

– Intresset för de nya bostäderna på Korseberg har varit så stort att vi redan sålt det antal som krävs för att starta byggandet av projektet. Det känns jättekul att vi mitt under coronapandemin kan ha byggstart tidigare än planerat, säger Louise Stenbom, säljare på Riksbyggen.

Fem av de 54 bostadsrätterna i Brf Korseberg Fjärd kommer att kunna ”Hyrköpas” av unga vuxna upp till 35 år.

– Satsningen på Hyrköp har verkligen fallit väl ut. Avtal har redan tecknats för fyra av de fem lägenheter som kan Hyrköpas. Unga vuxna har en väldigt svår situation på bostadsmarknaden. Riksbyggen testar därför Hyrköp av bostadsrätt i ett antal projekt som ett led i arbetet att underlätta för unga att skaffa en bostad, berättar Louise Stenbom.

Hyrköps-modellen i korthet:

  • Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år.
  • Vänder sig till unga vuxna upp till 35 år.
  • Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort.
  • Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex.
  • Hyrköp kommer i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen Förtur, därefter andra intressenter.
  • Max tio procent av lägenheterna i en bostadsrättsförening kommer att erbjudas med Hyrköp.

  • Brf Korseberg Fjärd kommer att byggas i flerbostadshus om 5-7 våningar.

– Den snabba försäljningen visar området är attraktivt och att det behövs fler lägenheter i Vänersborg. Vi har även haft en variation i utformning och storlekar som har tilltalat intressenterna, säger Louise Stenbom.

I föreningen kommer det finnas övernattningslägenhet och gemensamhetslokal med uteplats med pergola. Det kommer finnas garage, carport och utomhusplatser till bilen och det förbereds även för ett tiotal elbilsplatser.

Husen byggs med högt ställda hållbarhetskrav och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader. Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis. Det bli solceller på taken och sedumtak på komplementshusen.

Riksbyggen samarbetar även i denna etapp med Brixly AB som totalentreprenör.

Läs mer om Brf Korseberg Fjärd

För mer information:
Louise Stenbom, säljare på Riksbyggen. 0522-65 44 94,
louise.stenbom@riksbyggen.se
Karin Ekström, sälj- & marknadsansvarig på Riksbyggen Bohus-Vänern, 0522-65 44 55
karin.ekstrom@riksbyggen.se

Bilder