Brf Göteborgs Hus 22 halverar energianvändningen med nytt energiförvaltningsavtal 2020-12-17, kl 08:00

Brf Göteborgs Hus 22 halverar energianvändningen med nytt energiförvaltningsavtal

Brf Göteborgshus 22 på Hisingen i Göteborg har 356 lägenheter. Nu har föreningen tecknat ett 5-årigt energiförvaltningsavtal med Riksbyggen som både gör stor skillnad för klimatet och för föreningens ekonomi. Föreningens miljöpåverkan minskar när energianvändningen i föreningen halveras och när alla åtgärder är genomförda om fem år kommer de ha en positiv budgetpåverkan på 730 000 kr/år.

– Det är verkligen roligt att kunna göra en sådan här investering som både gynnar klimatet, boendemiljön och föreningens ekonomi positivt. Med den här satsningen så påbörjar vi vår modernisering av bostadsrättsföreningen för att vara ett självklart val att bo i även framöver, säger Kent Fritsö, ordförande i Brf Göteborgshus 22.

Med energiförvaltning gör Riksbyggen först en energiutredning och tittar på fastighetens totala energianvändning och föreslår energiinvesteringar. Sedan analyserar och optimerar Riksbyggen kontinuerligt värmepumpar, fjärrvärmecentralen och ventilationssystemen.

– Det handlar ofta om bättre ventilation, effektivare energiproduktion genom till exempel ny fjärrvärmeundercentral, frånluftsåtervinning och bättre isolering. Ytterligare en fördel med energiförvaltning är ett jämnare och stabilare inomhusklimat som gynnar alla i föreningen, säger Filip Strömgren, energiingenjör på Riksbyggen.

Bostadsrättsföreningen Brf Göteborgshus 22 på Hisingen i Göteborg består av åtta punkthus som är byggda år 1958. Föreningens 5-åriga energiförvaltningsavtal innebär att de i samband med planerade underhållsåtgärder också genomför två större energiprojekt för att modernisera fastigheterna. Målet är att halvera byggnadernas energianvändning till 60kWh/m2.

– Satsningen ligger i linje med flera av de globala målen och bidrar till Sveriges mål om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 och bostadsrättsföreningen tar därmed ett stort kliv in i framtiden, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Det första energiprojektet startar med de planerade underhållen av radiatorer och installation av inomhustemperaturgivare, vilket förväntas ge en besparing på 114 000 kr/år. Därefter följer det andra energiprojektet med installation en värmepumphybrid som hämtar värme från flera olika ställen som frånluft, hybridsolceller på taket samt borrhål som även fungerar som ett energilager.

För mer information:
Filip Strömgren, energiingenjör på Riksbyggen, 031-704 55 69

Bilder