Unga vuxna: Riksbyggen mest hållbara varumärket inom Bygg och Fastighet 2020-12-01, kl 10:20

Unga vuxna: Riksbyggen mest hållbara varumärket inom Bygg och Fastighet

I kategorin Bygg och Fastighet är Riksbyggen det mest hållbara varumärket, enligt Ungdomsbarometerns senaste rapport ”Framtidens hållbaraste varumärken”. I rapporten har man undersökt hur ungdomar i Sverige mellan 18-35 år värderar olika hållbarhetsperspektiv och vilka varumärken som de anser vara mest hållbara.

– Det är fantastiskt roligt att så många unga personer har uppmärksammat Riksbyggens hållbarhetsarbete. För oss på Riksbyggen är hållbarhet både stort och litet, från att utveckla betong med lägre klimatpåverkan till att sätta upp fågelholkar för ökad biologisk mångfald, något som vi också har blivit bättre på att kommunicera, säger Annika Bagge, marknadschef på Riksbyggen.

Jung Relations har tillsammans med Ungdomsbarometern genomfört en nationell studie, ”Framtidens hållbaraste varumärken”. Undersökningen genomfördes i september 2020 och visar unga svenskars (18-35 år) attityder kring hållbarhet, samt vilka branscher och varumärken som de tycker tar mest ansvar för miljön. Sammanlagt 273 bolag i 20 branscher är med i undersökningen.

Riksbyggen har under många år arbetat framgångsrikt med hållbarhet. Till exempel har Riksbyggen två år på raken utsetts till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

– I år har vi satt ett extra fokus på att synliggöra vårt hållbarhetsarbete i syfte att både stärka vårt varumärke och samtidigt påverka och bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Att unga vuxna rankar Riksbyggens som det mest hållbara varumärket är ett kvitto på att det arbetet fallit väl ut, säger Lina Öien, chef för hållbarhetsavdelningen på Riksbyggen.

Den 6 april i år var det premiär för den nya hållbarhetskommunikation som dramatiserar hur Riksbyggen arbetar med hållbarhet i såväl det stora som i det lilla.

– Med ett utvecklat kommunikationskoncept vill vi visa att Riksbyggen tar ansvar genom att spegla de utmaningar vi står inför i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vill också visa att de små saker vi gör i vardagen spelar roll, särskilt i en organisation som Riksbyggens som förvaltar bostäder som över en halv miljon människor bor i. Nyligen fick vi in rekordmånga anmälningar till vår tävling "Årets Hållbarhetsförening" vilket visar på ett stort engagemang bland de boende, säger Therese Berg, hållbarhetschef.

Sammanlagt 1 509 personer i åldern 18-35 år har deltagit i Ungdomsbarometerns rapport.

– Det är jättekul att Riksbyggen tar förstaplatsen i kategorin Bygg och Fastighet. Vi vill hylla alla boende som kämpar på i sin vardag för att på olika sätt bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Isabel Lechte, strategisk marknadskommunikatör, som ansvarar för reklamkampanjen.

Riksbyggen har även tagit fram flera initiativ för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. Bland annat har Riksbyggen utarbetat ett förslag om ett statligt Ungbolån, liknande CSN lånet, samt infört Hyrköp av bostadsrätt för unga vuxna i fyra bostadsprojekt.

För mer information:
Lina Öien, chef för hållbarhetsavdelningen, 070-698 41 36
Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen, 08-698 41 88
Annika Bagge, marknadschef på Riksbyggen, 08-553 63 517
Isabel Lechte, strategisk marknadskommunikatör, 070-322 51 21

Bilder