Riksbyggen firar 80 år med siktet inställt på fler hållbara bostäder 2020-11-06, kl 07:40

Riksbyggen firar 80 år med siktet inställt på fler hållbara bostäder

Den 6 november är det exakt 80 år sedan Riksbyggen bildades. Mitt under brinnande krig startades Riksbyggen för att skapa både bostäder och jobb. Idag är uppdraget detsamma och minst lika viktigt. Med en ny strategisk plan och ett mer offensivt användande av företagets tillgångar ska Riksbyggen öka produktionen av bostäder med 20 procent.

– Riksbyggen har varit med och byggt det moderna Sverige, kvarter för kvarter. Det kommer vi att fortsätta göra men i lite högre takt än tidigare. Precis som tidigare kommer vi att bygga långsiktigt och ständigt utveckla hållbarhetsarbetet för att minska bostadsbyggandets påverkan på miljön så mycket vi kan, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Riksbyggen har tagit beslut om att lägga sina bostadsfastigheter i ett eget bolag och bjuda in externa investerare för att på så satt få mer kraft att öka bostadsbyggandet. Målsättningen är att gå från 4 000 bostäder i pågående produktion till 5 000 bostäder i pågående produktion.

– Riksbyggen var en av de ledande aktörerna bakom byggandet av miljonprogrammet, ofta i samarbete med de kommunala bostadsföretagen. Vid Masthugget i Göteborg var med och byggde 1 400 nya lägenheter på 60-talet. Nu fortsätter vi byggandet vid Masthuggskajen där Riksbyggen just nu planerar för de första etapperna av sammanlagt över 500 nya lägenheter, säger Johanna Frelin.

I Riksbyggens långsiktiga strategi ligger i att bygga över hela landet och med olika upplåtelseformer. Riksbyggen har pågående eller planerade projekt från Ystad till Kiruna.

– Det som skiljer oss från många andra bostadsbyggare är att vi stannar kvar sedan de boende flyttat in och tar hand om fastigheterna. Det gör att vi bygger långsiktigt och hållbart och idag är Riksbyggen en av Sveriges största fastighetsförvaltare, säger Johanna Frelin.


riksbyggen.se/80 kan man decennium för decennium förkovra sig om bostadsbranschens utveckling. Här finns också filmer och många bilder. Det finns också intervjuer med olika personer, både företrädare för Riksbyggen men också personer utanför Riksbyggen.

Några röster om Riksbyggen:

– Om man tycker om sitt hus, tar man också väl hand om det. Hos Riksbyggen finns stark kärlek som tar sig uttryck i både långsiktighet och professionalism, säger Gert Wingårdh, arkitekt för Riksbyggens lägenheter i Munkebäck, Göteborg.

– Jag har alltid gillat den kooperativa tanken. Att en förening fungerar, att många engagerar sig, är ju i slutänden även bra för mig som individ. Om föreningen mår bra ekonomiskt, är ju också min lägenhet mer attraktiv den dagen jag vill flytta vidare, säger Filippa Drakander, ledamot av Riksbyggens styrelse och den egna bostadsrättsföreningen i Sundbyberg.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder