Åtgärder för högre byggtakt krävs när trångboddheten ökar 2020-09-30, kl 12:30

Åtgärder för högre byggtakt krävs när trångboddheten ökar

Nära en halv miljon hushåll är trångbodda i Sverige, det visar en rapport som Boverket tagit fram och överlämnat till regeringen. Samtidigt spås bostadsbyggande minska för 2021. Riksbyggen vill se ett införande av särskilda garantier för byggnadskreditiv och ett statligt lån som hjälper unga vuxna in på bostadsmarknaden för fortsatt hög bostadsproduktion.

I Boverkets rapport framgår att 462 000 hushåll i landet är trångbodda och drygt 56 000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi. För ungefär en månad sedan lämnade Boverket sin prognos för bostadsbyggandet. Prognosen visar att för 2020 påbörjas 48 000 bostäder och för 2021 påbörjas 42 500 bostäder, vilket är en minskning med 11 procent.

– Trångboddheten är ett stort samhällsproblem som kräver många olika typer av åtgärder för att komma till rätta med, inte minst för att många ekonomiskt svaga hushåll har svårt att skaffa en tillräckligt stor bostad. På Riksbyggen är vi därför glada över regeringens satsning på investeringsstöd för byggande av hyresrätter, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Läs om Riksbyggens satsning på ökad bostadsproduktion.

Enligt Boverket har trångboddheten ökat under senare tid. En högre byggtakt av bostadsrätter är en dellösning för att minska trångboddheten.

– Ett sätt att öka bostadsproduktionen av bostadsrätter är ett tillfälligt införande av statliga garantier för byggnadskreditiv, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

I skuggan av coronapandemin köper allt fler bostäder som har nära till inflyttning. Det innebär att det är svårt nå bankernas säljkrav om att hälften av lägenheterna ska vara sålda innan bygget kan starta.

– Om inte bankernas säljkrav kan uppfyllas blir det inte byggstart såvida inte byggföretaget kan överbrygga med egna medel. Det är inte alla som har möjligheter till detta och för de som kan är möjligheterna begränsade vilket kommer att minska byggandet. Statlig garanti för byggnadskreditiv under en period skulle hålla upp nyproduktionen, säger Mårten Lilja.

Unga vuxna är den grupp som har det tuffast på bostadsmarknaden idag.

– Coronakrisen gör det än svårare får unga vuxna att skaffa en egen bostad. Möjligheten till amorteringsundantag är viktigt för dem som redan har en bostad, men räcker inte. Riksbyggen har tagit fram ett förslag om ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet, som borde införas snarast för att hjälpa unga vuxna att kunna köpa en bostad, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Läs mer om Riksbyggens förslag om CSN-liknande Ungbolån.

Förslag om statlig garanti för byggnadskreditiv
Riksbyggen föreslår att det införs en tidsbegränsad statlig garanti för byggnadskreditiv. Kortfattat är innebörden att en statlig garanti ersätter bankens krav på viss försäljningsgrad innan byggstart. Enligt förslaget ska staten garantera insatserna för hälften av de lägenheter som är osålda vid inflyttning. Detta kommer då att gälla för projekt som genomgått sedvanlig risk- och kreditprövning av bank. Projektet ska alltså i en normal marknad ha goda marknadsförutsättningar och en trovärdig kalkyl. Byggherren ska ställa garanti för inköp av osålda lägenheter efter färdigställandet på samma sätt som idag.

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder