Minskade kostnader och klimatpåverkan med Riksbyggens nya energiförvaltningsavtal 2020-09-29, kl 08:00

Minskade kostnader och klimatpåverkan med Riksbyggens nya energiförvaltningsavtal

Riksbyggen lanserar en ny tjänst, energiförvaltning, som hjälper bostadsrättsföreningar att både minska både sina kostnader och klimatpåverkan. Först ut är Brf Landskronahus 1 med 36 lägenheter som beräknas spara cirka 300 000 kronor/år och samtidigt minska klimatpåverkan med 50 procent.

– Det är viktigt för oss som bostadsrättsförening att se över våra kostnader och uppvärmningen är en stor utgiftspost. Kan vi samtidigt minska energianvändningen och därmed klimatpåverkan så är det mycket positivt. Därför har vi nu valt att prova Riksbyggens energiförvaltning med målet att vår äldre fastighet ska få ungefär samma prestanda som nybyggd fastighet, säger Laila Arvedsen, ordförande i Brf Landskronahus 1.

Med energiförvaltning gör Riksbyggen först en energiutredning och tittar på fastighetens totala energianvändning och föreslår energiinvesteringar. Sedan analyserar och optimerar Riksbyggen kontinuerligt värmepumpar, fjärrvärmecentralen och ventilation. 

– Det handlar ofta om bättre ventilation, effektivare energiproduktion genom till exempel ny fjärrvärmeundercentral, frånluftsåtervinningoch bättre isolering. Ytterligare en fördel med energiförvaltning är ett jämnare och stabilare inomhusklimat som gynnar alla i föreningen, säger Göran Danling, processansvarig energitjänster på Riksbyggen.

Genom att använda sig av Riksbyggens energiförvaltning och investera i energibesparande åtgärder beräknas Brf Landskronahus 1 minska sina kostnader med över 300 000 kronor/år.

– Det är viktigt att göra investeringarna i rätt ordning och börja med att optimera befintliga utrustningar. Annars finns en risk att man exempelvis tar i för mycket när ny utrustning ska köpas in vilket blir onödiga kostnader för föreningen, säger Joakim Hägg, kundansvarig på Riksbyggens marknadsområde Norra Skåne.

Enligt Riksbyggens beräkningar kommer Brf Landskronahus 1 att minska sin klimatpåverkan med cirka 50 procent.

– För att lyckas med tjänsten energiförvaltning är det mycket viktigt att en energiingenjör kontinuerligt ansvarar för analys och optimering, säger Bettina Carlsson, gruppchef för Energi & Teknik på Riksbyggen i Helsingborg.

I detta fall har vi energiingenjörerna Emila Ardestani på plats och Jonas Holmberg som bistår med specialistkompetens på distans.

Riksbyggen fastighetsförvaltning

För mer information: 
Göran Danling, processansvarig energitjänster Riksbyggen, 070-35 00 411

Bilder