Stor satsning - nu ska fler elever på Hjällboskolan nå gymnasiebehörighet 2020-09-22, kl 10:00

Stor satsning - nu ska fler elever på Hjällboskolan nå gymnasiebehörighet

Genom ett unikt samarbete mellan Stiftelsen Läxhjälpen, Hjällboskolan, Riksbyggen och Poseidon kommer 45 högstadieelever på Hjällboskolan erbjudas en plats i Stiftelsen Läxhjälpens strukturerade och resultatinriktade Läxhjälpsprogram under hösten och våren.

– Läxhjälpen gör ett viktigt arbete med att hjälpa elever att få behörighet till gymnasiet, varje elev som klarar det är en vinst för hela samhället. För oss är det extra roligt att stötta i elever i Hjällbo eftersom vi planerar att bygga nyproducerade bostadsrätter här inom de närmsta åren, säger Charlotta Brolin som arbetar som hållbarhetsspecialist på Riksbyggen Göteborg.

Läsåret 2018/2019 gick 17 699, det vill säga var femte niondeklassare i Sverige gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Nästan 20 procent av eleverna i Göteborg som avslutade högstadiet läsåret 2018/2019 gjorde det utan behörighet att studera på gymnasiet. Nu gör Poseidon AB, Riksbyggen, Hjällboskolan och Stiftelsen Läxhjälpen en gemensam satsning för att fler elever på Hjällboskolan ska få nya förebilder och klara skolan med självförtroende inför framtiden.

– Vi är väldigt glada för denna stora satsning med flera aktörer och på Läxhjälpen värdesätter vi bra företag, som genom monetära medel och stort engagemang vill vara med och skapa verklig skillnad tillsammans med oss. Både Poseidon och Riksbyggen har ett stort lokalt engagemang och vi är väldigt glada för att tillsammans kunna göra denna stora satsning, säger Elisavet Johansson Tziampazis, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen.

Den ideella stiftelsen Läxhjälpen bedriver, tack vare stöd från bland annat samarbete med näringslivet och kommuner, ett resultatfokuserat och strukturerat Läxhjälpsprogram för att hjälpa elever som ligger i riskzonen för att inte klara skolan att nå gymnasiebehörighet.

Läxhjälparna och Hjällboskolans eleverna kommer att träffas två gånger i veckan under hela läsåret. De nio läxhjälparna som kommer att stötta eleverna på Hjällboskolan är anställda av Läxhjälpen och är samtliga högskole- och universitetsstudenter.

Riksbyggen stödjer Läxhjälpen

För mer information:
Charlotta Brolin, hållbarhetsspecialist, Riksbyggen Göteborg, 031-704 55 08

Bilder