Riksbyggens årsbokslut 2019: Starkt resultat och fortsatt hög byggtakt 2020-02-27, kl 14:00

Riksbyggens årsbokslut 2019: Starkt resultat och fortsatt hög byggtakt

Riksbyggen kan för 2019 lägga ännu ett starkt år till handlingarna med ett operativt rörelseresultatet om 330 mkr, jämfört med 387 mkr för 2018. Under 2019 ökade Riksbyggen försäljningen av bostadsrätter till 1 150, jämfört med 778 för 2018. Vid årets slut var antalet bostäder i produktion 4 163, både hyres- och bostadsrätter samt boende för äldre genom kooperativ hyresrättsförening.

– Vi är särskilt stolta över en bibehållen bostadsproduktion på drygt 4 100 bostäder under ett 2019 som präglats av ett minskat antal byggstarter. Genom att satsa på hållbara bostäder som många har råd att köpa eller hyra skapar vi på Riksbyggen inte bara nytta på bostadsmarknaden utan även för samhället i stort och för många enskilda individer, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Riksbyggen ökade försäljningen av bostadsrätter med 48 procent under 2019.

– Riksbyggens strategi att bygga för breda målgrupper och med en geografisk spridning som sträcker sig från Ystad till Kiruna har varit mycket lyckosam. Vi har utöver storstadsregionerna försäljningsframgångar på orter som exempelvis Skellefteå, Gällivare och Vänersborg. I november förra året sålde vi närmare 50 av de 71 bostadsrätterna i Bonum Brf Sundemans backe i Västerås på några veckor, berättar Johanna Frelin.

Under 2019 blev det klart att Johanna Frelin tar över som ny vd för Riksbyggen. Johanna tillträdde den 13 januari 2020 och är den första kvinnan som är vd för Riksbyggen.

– Riksbyggen är ett väldigt välskött företag och min målsättning är att ytterligare lyfta verksamheten en nivå. Det handlar både om en ökad grad av digitalisering och fortsatt strävan att bli ett än mer hållbart företag men också att bygga fler bostäder och att Riksbyggen ska öka både omsättning och resultat, berättar Johanna.

Riksbyggen har nyligen, för andra året i rad, utsetts till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B för 2019. Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har också utsetts till ”Årets Miljöbyggnad” och ”Årets bästa byggnad i Göteborg”.

Resultat 1 januari – 31 december 2019
Nettoomsättning 7 664 mkr (7 738 mkr).
Operativt rörelseresultat 330 mkr (387 mkr).
Återbäring till andelsägande kunder uppgår till 9,8 mkr (13,0) mkr på köpta förvaltningstjänster.
Antalet bostäder i produktion var 4 163 (4 567).
Antalet förvaltade bostadsrättsföreningar ökade till 4 384 (4 218). Av dessa är 1 707 (1 694) andelsägande bostadsrättsföreningar.
Eget kapital uppgick till 5 509 (5 354) och soliditeten till 36% (36).

Styrelsen har föreslagit en utdelning till ägarna om 48 (48) kronor per andel och totalt sett nästan 85,2 miljoner kronor (85).

Siffrorna i ovanstående sammanställning är ej färdigreviderade och därmed preliminära.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder