Riksbyggen vinner markanvisning för 45 seniorbostäder i Förslövsängar 2020-03-23, kl 08:00

Riksbyggen vinner markanvisning för 45 seniorbostäder i Förslövsängar

Riksbyggen har tillsammans Liljewall tagit fram det vinnande förslaget för markanvisningstävlingen om ett nytt Bonum seniorboende och en ny bostadsbebyggelse i Förslöv, Båstads kommun. Bonum är Riksbyggens koncept för hushåll där minst en person fyllt 55 år.

– Vi är mycket glada och stolta över markanvisningen och ser nu fram emot att kunna bygga attraktiva seniorbostäder med stort fokus på hållbarhet. I Förslöv finns en majoritet av villor och i kombination med en åldrande befolkning finns ett stort behov av fler bostäder anpassade för äldre, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Med fler seniorbostäder öppnas möjligheten för äldre att bo kvar i området när villan blir för arbetskrävande. Samtidigt frigörs fler villor där barnfamiljer kan flytta in. Riksbyggens 45 seniorbostadsrätter byggs i storlekarna 2-4 rum och kök fördelat på tre huskroppar. 

Det vinnande förslaget bygger på att skapa ett litet samhälle med en bykänsla där barnen kan springa mellan husen och olika generationer kan mötas och lära känna varandra. I området kommer det att bland att finnas öppna dagvattenlösningar, odlingsplatser, trädgårdslund och stora gröna gårdar vilka bidrar till riklig biologisk mångfald.– En nordisk robusthet i utformning och materialval kännetecknas av vackra proportioner, fint placerade fönster, utformade balkongräcken och beständiga material. Vi har använt en palett av jordtonmaterial för att skapa ett varmt och enhetligt utseende på området, särskilt på bottenvåningen och ingångarna till de högre träbeklädda byggnaderna, säger Tina Francke, arkitekt och kontorschef på Liljewall i Malmö.Om Bonum
Riksbyggens Bonum-koncept är marknadsledare på seniorbostadsrätter. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster.

Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor eller att fönstren putsas. Tjänsterna betalas när man utnyttjar dem. Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende, träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskap.För mer information:
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad, 040-10 94 60
theodor.alexandris@riksbyggen.se

Bilder