Riksbyggen förlänger stödet till Läxhjälpen 2019-12-09, kl 07:45

Riksbyggen förlänger stödet till Läxhjälpen

Genom Riksbyggens stöd får 85 elever varje år hjälp med att nå godkända slutbetyg i årskurs 9 och kvalificera sig för gymnasiet. Under 2019 har Läxhjälpen kunnat etablera sig i Sundsvall med stöd av Riksbyggen. Stiftelsen Läxhjälpen höjer betyg och självkänsla bland elever som har svårt att komma in på gymnasiet.

Riksbyggen började stödja Läxhjälpen 2012 och är sedan 2016 huvudpartner. Nu fortsätter Riksbyggen att stödja Läxhjälpens framgångsrika arbete med att hjälpa ungdomar att nå sina drömmar.

Under läsåret 2018/2019 var det 17 699 barn i Sverige som inte klarade grundskolan och riskerar ett livslångt utanförskap. Läxhjälpen arbetar för att fler elever i socioekonomiskt utsatta områden ska nå godkända betyg och komma vidare till gymnasiet.

– Det är självklart för oss som kooperativt företag att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör och att vi ska bidra till en långsiktig samhällsutveckling. Att hjälpa ungdomar att nå godkända slutbetyg är inte bara en stor vinst för dem själva utan i förlängningen en vinst för hela samhället. Läxhjälpen är en mycket konkret och mätbar insats och det är mycket glädjande att elever på fler orter nu kan få hjälp genom Riksbyggens stöd, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

Se film om eleven Ragda

– Läxhjälpens målmedvetna arbete tillsammans med Riksbyggen når tydliga resultat för varje ung person som följer läxhjälpsprogrammet och ger ringar på vattnet långt utanför skolans sfär. Att Riksbyggen fortsätter som huvudpartner är ovärderligt för att ge ännu fler elever förutsättningar att kunna forma sin egen framtid, säger Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen.

Resultat från Läxhjälpens arbete i Göteborg

71 % av eleverna i årskurs 9 som deltog på Läxhjälpen är nu behöriga till nationellt program på gymnasiet, elever som vid start på Läxhjälpsprogrammet saknade behörighet. 54 % av övriga elever på skolorna nådde gymnasiebehörighet.

Resultat från Läxhjälpens arbete i Malmö

I Malmö finns stora utmaningar i många skolor. Behovet är ännu större att finnas kvar och arbeta med eleverna. I snitt hade Läxhjälpens elever 32,5 i snitt i förbättring av meritvärde. I jämförelse med övriga elever på skolan som fick 19,2 i snitt i förbättring av meritvärde.

Resultat från Läxhjälpens arbete i Stockholm

79 % av eleverna i årskurs 9 som deltog på Läxhjälpen är nu behöriga till nationellt program på gymnasiet, elever som vid start på Läxhjälpsprogrammet saknade behörighet. 64 % av övriga elever på skolan nådde gymnasiebehörighet.


Om Stiftelsen Läxhjälpen
Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls läxhjälpsprogrammet från Malmö i söder till Umeå i norr, i 45 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

För ytterligare information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder